Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden. Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter:

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav:

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (vid Uppsala universitet), se: www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Ansökan:

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Blanketten laddas ner på följande länk: mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter.
  1. Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”)
  2. Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  3. Vidimerade kopior på examensbevis.
  4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
  5. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Ansökan bör utformas i enlighet med institutionens anvisningar, se: www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Övrigt:

Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

På och via Institutionen för nordiska språks webbplats finner man mer information om utbildning på forskarnivå (www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksam­heten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livser­farenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal.

Tillträde: 2021-01-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2025-01-14 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2026-01-14 (med institutionstjänstgöring).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Ulla Stroh-Wollin, Institutionen för nordiska språk, ulla.stroh-wollin@nordiska.uu.se, tel. 018–471 2903

Utbildningsledare Lars Hagborg, Språkvetenskapliga fakulteten, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. 018–471 1907

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2020, UFV-PA 2020/2772.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2772
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-07
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb