Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förväntas bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administration vid institutionen kan förekomma (max 20%) och anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Projektbeskrivning: Avhandlingsprojekt ska ligga inom ämnet datorlingvistik och vi välkomnar projekt som anknyter till pågående forskning inom forskargruppen i datorlingvistik. Bland aktuella forskningsområden kan nämnas modellering av morfologi, syntax och diskursfenomen, ofta med ett tvärspråkligt perspektiv, och digital filologi, särskilt analys av historiska och litterära texter samt texter producerade av skolelever och språkinlärare. Sökande uppmanas att ta kontakt med Joakim Nivre (joakim.nivre@lingfil.uu.se) för att diskutera lämpliga avhandlingsprojekt och handledare.

Kvalifikationskrav: För att vara behörig till utbildning på forskarnivå i datorlingvistik krävs examen på avancerad nivå i datorlingvistik/språkteknologi eller i ett språkvetenskapligt eller datavetenskapligt ämne som ger en god grund för forskarstudier i datorlingvistik.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en plan för avhandlingsprojektet på högst tre sidor. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbeten och publikationer, samt övriga relevanta handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7,

7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se och

http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/soka/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Joakim Nivre, epost Joakim.Nivre@lingfil.uu.se, tel 018-4717009.

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén e-post Christer.Henriksen@lingfil.uu.se, tel 018-4716845.

Fakultetens utbildningsledare, Lars Hagborg e-post Lars.Hagborg@uadm.uu.se, tel 018-4711907.

Välkommen med din ansökan senast den 13 mars 2020, UFV-PA 2020/510.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/510
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-13

Tillbaka till lediga jobb