Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.kbh.se

Vi söker en person som är intresserad av att bedriva forskning inom området reproduktionsbiologi för experimentella studier av miljögifters effekt på kvinnlig fertilitet. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen: Reproduktionsbiologi. Inom gruppen bedrivs ett flertal projekt med inriktning mot gynekologiska tillstånd och sjukdomar. Projekten är både experimentella, kliniska och omvårdnadsrelaterade. Läs mer om forskningsprojekten här:https://www.kbh.uu.se/forskning/reproduktionsbiologi/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet innefattar experimentellt laborativt arbete. Det övergripande syftet med projektet är att studera miljögifters effekter på human livmoderslemhinna och hur dessa effekter skulle kunna påverka livmoderslemhinnans förmåga att ta emot ett befruktat ägg. Celler från human livmoderslemhinna isoleras, odlas och cellerna exponeras för olika miljögifter eller blandningar av miljögifter. Effekterna studeras med en rad olika metoder. Projektet är en del av ett internationellt samarbetsprojekt vilket innebär en del kortare vistelser vid utländska laboratorier. Bland arbetsuppgifterna ingår också hämtning av blod- och vävnadsprover på operationssal. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier till genomförande och manusskrivande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vid heltidsarbete vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för experimentell forskning, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Vi söker en person, med erfarenhet inom experimentell forskning, som har ett genuint intresse av ämnet för projektet. Den sökande behöver kunna arbeta självständigt och ha en god organisationsförmåga samt vara motiverad, noggrann, målinriktad och bra på att arbeta i grupp. Eftersom projektet kommer att innefatta internationella samarbeten är förmåga att kommunicera tillfredsställande på engelska ett krav.

Erfarenhet inom reproduktionsbiologisk eller reproduktionstoxikologisk forskning och/eller projektarbete är meriterande men inte nödvändigt.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagnings bestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, eventuella vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Bifoga helst även kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighetskraven, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning eller projektarbete.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Matts Olovsson, e-post: matts.olovsson@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2019, UFV-PA 2019/4023.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4023
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-11-26

Tillbaka till lediga jobb