Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi är en internationell miljö med ca 80 anställda. Vi bedriver utbildning och forskning i de europeiska klassiska språken, asiatiska språk och kulturer, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grund- och avancerad nivå i över 20 språk till våra 1400 studenter, samt inom forskarutbildning.

Institutionen har en bred forskningsprofil och vi har många externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administration vid institutionen kan förekomma, som mest 20%.

Projektbeskrivning: Avhandlingsprojektet skall falla inom ramen för sydasiatiska språk eller litteraturer eller inom ramen för jämförande indoeuropeisk språkforskning.

Kvalifikationskrav: För att vara behörig till utbildning på forskarutbildning i indologi/indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning krävs examen på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper i indologi, jämförande indoeuropeisk språkforskning eller motsvarande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla en avhandlingsplan av det planerade projektet, CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Heinz Werner Wessler (Heinzwerner.Wessler@lingfil.uu.se), tel 018- 471 7015, Universitetslektor Christiane Schaefer (Christiane.Schaefer@lingfil.uu.se), tel 018-471 7018, Studierektor för forskarutbildningen Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel 018-471 6845.

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2019, UFV-PA 2019/2812.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2812
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-21
Sista ansökningsdag 2019-09-23

Tillbaka till lediga jobb