Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorand i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Elektriska maskiner bidrar till både frekvensstabilitet och spänningsstabilitet på elnätet. Vid störningar bestämmer rotorvinkeln om en elektrisk maskin faller ur fas, eller kan vara synkroniserad emot elnätet under störningen. Detta projekt syftar delvis till att se huruvida rotorvinkelpendlingar kan mätas med tillräckligt hög precision för att verifiera stabilitet på elnätet. En annan aspekt att undersöka är spänningsregleringsutrustningen för att öka på stabiliteten under spänningskollaps på elnätet. Projektet syftar till att simulera synkrona elektriska generatorer, utveckla mätutrustning som ska användas på labbutrustning och även planera och genomföra mätningar vid större vattenkraftstationer och även termiska anläggningar i närområdet.

Personen vi söker ska fokusera på mätningar, men med inslag av simuleringar. Doktoranden kommer att arbeta i en dedikerad grupp där många olika kompetenser finns, men vi har gemensamma mål att förbättra arbetssättet för de synkrona elektriska maskinerna. Projektet sponsras av Svenska kraftnät, som kommer medverka i projektet, och är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och KTH. Gemensamma möten och utbildningar kommer hållas för inblandade doktorander.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring som t ex undervisning kan komma att ingå inom ramen för doktorandanställningen med maximalt 20%.

För vidare information, se fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se samt institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknik eller naturvetenskap, med erfarenhet av dimensionering och analys av elektriska maskiner. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, och goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Programmeringskunskaper är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: snarast 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Urban Lundin, e-post Urban.Lundin@Angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 31 juli 2019, UFV-PA 2019/2324

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2324
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-18
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Tillbaka till lediga jobb