Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i tropisk skogsekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Du kommer att arbeta i en forskargrupp som undersöker hur variation i miljöförhållanden påverkar växtsamhällens sammansättning och arters utbredning, främst i tropiska skogar (https://bobmuscarella.weebly.com/index.html). Forskningen kombinerar information om arters egenskaper, utbredningsmönster och demografi för att analysera de processer som styr diversitetsmönster och ekologiska konsekvenser av miljöförändringar.

Doktoranden kommer att arbeta i ett pågående projekt som syftar till att koppla tropiska träds fysiologiska egenskaper, habitatkrav och demografiska variabler som tillväxt och överlevnad längs miljögradienter i Puerto Rico. Inom ramen för det pågående projektet kommer doktoranden att utveckla en självständig forskningsprofil utifrån intressen och tidigare erfarenheter (som förväntas beskrivas i ansökan). Projektet är baserat på ett internationellt samarbete och det kommer att finnas goda möjligheter till samverkan med andra projektdeltagare.

Arbetsuppgifter: Doktorand utbildningen omfattar fyra års heltidsforskning inklusive undervisning och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, i ekologi, växtfysiologi eller annat relevant ämne. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Intresse för tropisk ekologi och erfarenhet av fältarbete (särskilt i tropiska områden). Erfarenhet av R och intresse att lära sig programmering. Utbildning i statistik.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-01.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.    

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Bob Muscarella, robert.muscarella@ebc.uu.se , +46 18 471 2861.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-02. UFV-PA 2019/2232.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2232
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-25
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb