Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Engelska institutionen är en väletablerad forskningsenhet med forskare som arbetar inom engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur och amerikansk litteratur och kultur. Forskningen inom engelsk språkvetenskap vid institutionen fokuserar på empiriska studier av då- och nutida variation och förändring i språket. Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Institutionens forskning inom amerikansk litteratur utforskar en rad ämnen, från kanonisk amerikansk litteratur till etniska studier och visuell kultur.

Huvudområden i nyligen avslutad och pågående engelsk språkvetenskap forskning inkluderar mönster i engelskan med avseende på struktur, betydelse och språkbruk såväl som variation i sådana mönster orsakad av t. ex. inomspråkliga faktorer, genreskillnader, sociala faktorer och andraspråksinlärning. Undersökningar utförs inom ramen för t. ex. korpuslingvistik, variationsstudier, (historisk) språksociologi, (historisk) pragmatik, manuskriptstudier och språkinlärning. Institutionens fokus på empiriska studier har inneburit omfattande användning av korpusmaterial (textsamlingar och databaser), både inom synkroniska och diakroniska studier, och statistisk analys av data från sådant material.

Studenter på forskarnivå har bidragit till sammanställningen av elektroniska textresurser vid institutionen och har blivit medlemmar i nationella och internationella nätverk genom att delta i konferenser och sommarkurser och genom att tillbringa viss tid som gästforskare vid utländska universitet. De senaste doktorsavhandlingarna finns tillgängliga online.

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Centrala forskningsområden inom detta spektrum inkluderar ”the making and unmaking of Englishness” i engelsk litteratur; politiska aspekter av kön och ras i brittisk litteratur; globala flöden och distribution av engelsk litteratur (under det brittiska imperiet samt i vår postkoloniala och transnationella nutid); litterär etik och estetik. Aktuell forskning har fokuserat på Joseph Conrad och William Shakespeare, litteraturhistoria i Afrika söder om Sahara, terrorismens litterära historia, Storbritanniens kulturhistoria från 1700 och framåt, samt vetenskapshistoria.

Institutionens forskning inom amerikansk litteratur utforskar en rad ämnen, från kanonisk amerikansk litteratur till etniska studier och visuell kultur. Med fokus på distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första mötena mellan europeiska och inhemska (nord)amerikanska populationer på 1500-talet fram till nutid, undersöker vi hur den amerikanska litterära kanon har formats och omdefinierats under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur. För närvarande bedriver vi forskning som fokuserar på gränsöverskridande utbyten, samtida säkerhetskulturer, skildringar av revolutioner, visuell kultur och intermedialitet.

En doktorandplats i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur vid Engelska institutionen under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande. Sista dag för ansökan är 23 augusti 2019. Tillträde: snarast, dock senast 1 februari 2020.

Vi söker en dynamisk och engagerad forskarstuderande som kan arbeta självständigt men även samarbeta inom och bidra till institutionens forskningsmiljö. Vi välkomnar särskilt forskningsprojekt inom följande områden: a) modern sociolingvistik med inriktning mot amerikansk engelska, och b) ämnesdidaktik med inriktning mot engelskundervisning. Det här är forskningsområden där institutionen satsar. För information om ämnet, antagningskrav och ansökningsblanketter hänvisas till Engelska institutionens hemsida.

För information om ämnet, antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Engelska institutionens hemsida.

Behörig att antas som doktorand i engelska vid Uppsala universitet är den som uppfyller examensfordingarna för magisterexamen i engelska. institutionens hemsida kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i engelska. Under rubriken Kurser/utbildning och länken Utbildning på forskarnivå i engelska finns information om vilken behörighet som krävs för att söka utbildning på forskarnivå.

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1–7, 6 kap §§25–36, 7 kap §§34–41 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, dock senast 1 februari 2020.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Stuart Robertson, Studierektor för forskarutbildningen, stuart.robertson@engelska.uu.se, eller Lars Hagborg, Utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-23, UFV-PA 2019/1917.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast, dock senast 1 februari 2020.
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1917
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-24
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tillbaka till lediga jobb