Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Postdoktor i modellering av hydrogeologiska processer i sprickigt berg
vid Institutionen för Geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), bedriver forskning och undervisning inom ämnena hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information se:  www.geo.uu.se/forskning/luval/.

Beskrivning av ämnesområdet:

Positionen innebär forskning och forskningsplanering inom det allmänna området av flöde och transport i sprickigt berg. Det huvudsakliga arbetet kommer att ha fokus på studier av så kallade glesa kanalnätverk i sprickigt berg och deras konsekvenser för platsspecifika prognosmodeller. Detta arbete kommer att innebära modellering och modellutveckling av flöde och transport i kanaliserade spricknätverk och studier av sambanden mellan dataobservationer och egenskaperna hos de glesa nätverk. Detta är i första hand en forskningstjänst men där undervisning kan ingå med högst 20% av heltid.

Kvalifikationskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Kravet på denna position är en doktorsexamen i hydrologi / geohydrologi / geofysik/ geologi eller motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla ett kort brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Lön: individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 2 år.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Auli Niemi, tel. 018-471 2263, e-post auli.niemi@geo.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 5 aug 2019 UFV-PA 2019/1728. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1728
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-21
Sista ansökningsdag 2019-08-05

Tillbaka till lediga jobb