Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på: www.ilk.uu.se.

Forskningsgrupp

Forskargrupp Theranostics är verksam vid Rudbeckslaboratoriet, nära BMC och Akademiska sjukhuset i Uppsala. PI Olof Eriksson är associerad vid Science for Life Laboratory och forskningen fokuserar på utveckling av in vivo avbildningsmetoder för ökad förståelse av sjukdomsutveckling och terapi inom metabola sjukdomar och onkologi (https://www.ilk.uu.se/research-groups/theranostics_en/eriksson-lab). Forskargruppen är del av Institutionen för Läkemedelskemi.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter:

Projektet fokuserar på att utveckla och utvärdera PET spårsubstanser för in vivo molekylär avbildning av beta-celler, för användning av studier av metabol sjukdom inkluderat diabetes. Vi upptäckte nyligen uttrycket av flera nya receptorer (t.ex. GPR44 och DGCR2) i pankreatiska beta-celler som är potentiella mål för biomedicinsk avbildning alternativt terapi. Doktoranden kommer ansvara för in vitro och in vivo utvärdering av PET spårsubstanser (småmolekyler eller peptider märkta med Fluor-18 eller Gallium-68) och arbeta i nära samarbete med radiokemister och biologer.

Utvecklingen av PET spårsubstanser inkluderar in vitro utvärdering i biopsier och celler, samt in vivo utvärdering i sjukdomsmodeller av diabetes. I arbetet ingår även deltagande i den dagliga driften av laboratoriet samt eventuellt undervisning.
(cell-system, autoradiografi) (PET avbildning, bild-analys, biodistribution, dosimetri).

Kvalifikationskrav:

Vi söker en starkt motiverad student för en doktorandtjänst. Vi emotser ansökan från studenter som har, eller är i slutskedet av, en mastersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, kemi-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Laborativ erfarenhet av utvärdering av PET spårsubstanser inkluderat in vitro metodiker (cell-system, autoradiografi) och in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging, bildanalys) är meriterande. Genomgångna kurser i FELASA C (eller motsvarande) eller strålskydd är meriterande. Goda kunskaper och god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skrift är ett krav.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller

  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökan:

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV inkluderat lista på ev. publikationer, samt kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Bifoga även kontaktuppgifter (namn, email, telefonnummer) till minst två referenspersoner och/eller rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen:

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De främsta kandidaterna kommer att kallas till intervju så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-08-01 eller snarast efter detta.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år. Detta kan kombineras med undervisning eller andra uppgifter på institutionen (max 20%) som förlänger anställningen med motsvarande tid.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: biträdande universitetslektor Olof Eriksson (olof.eriksson@ilk.uu.se).

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Anders Karlén (anders.karlen@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2019, UFV-PA 2019/1400.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1400
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-23
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tillbaka till lediga jobb