Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper - LUVAL

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), bedriver forskning och undervisning inom ämnena hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information se: www.geo.uu.se/forskning/luval/.

För mer information och relevanta publikationer hänvisas även till forskningsgruppen Geohydrologis hemsida: www.geo.uu.se/forskning/luval/amnen/hydrologi/pagaende-forskning/geohydrologi/.

Vi söker nu en forskare i geohydrologi med inriktning mot biogeokemi för en tidsbegränsad anställning mellan 190515 -191231. 

Projektbeskrivning:
Projektet NITREM (NITrogen REMoval from waste rock drainage) är ett uppskalningsprojekt finansierat av European Institute for Innovation and Technology’s (EIT) Raw Materials-nätverk. Målsättningen med NITREM är att etablera en tjänst som passivt renar gruvlakvatten från kväve med hjälp av en bioreaktorteknik. Utvecklingen av teknologin har drivits framåt av EUs Vattendirektiv och möjliggör för industrin att möta nuvarande och kommande utsläppskrav.

Arbetsuppgifter:
Forskningen inom projektet omfattar laboratorieförsök för att utveckla bioreaktortekniken. Tekniken finns redan inom NITREM-projektet för nitratrening men behöver anpassas för att även rena för sulfat. Laboratorieförsöken utförs huvudsakligen som kolonnstudier. Arbetet innebär regelbunden provtagning av kolonnförsöken, kemiska analyser av vattenprover samt eventuellt analys av det mikrobiologiska samhället. Fältarbete i norra Sverige kan förekomma. Viss undervisning kan även förekomma om den sökande önskar meritera sig.

Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen i hydrologi, geohydrologi eller närliggande områden, som arbetgivaren bedömer relevanta för anställningen, med biogeokemisk inriktning. Mycket goda kunskaper i engelska. Kandidaten ska kunna arbeta självständigt och bidra till en fortsatt utveckling av projektet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Kunskap och färdigheter är önskvärda kring genomförande av kolonnförsök, vattenrening samt mikrobiologisk analys (ex. qPCR) av nitrat- och sulfatreducerande samhällen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom bör en beskrivning av den sökandes tidigare erfarenhet av forskning och hur detta relaterar till det beskrivna projektet lämnas in (maximalt 2 sidor).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och lika villkorsfrågor är viktiga för oss vid institutionen för geovetenskaper. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-05-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31, med ev. möjlighet att söka förlängning därefter. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Roger Herbert, universitetslektor. Tel. 070-325 87 24, e-post: roger.herbert@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2019, UFV-PA 2019/1101.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-15 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1101
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-04
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Tillbaka till lediga jobb