Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare varav 160 är doktorander och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Vid avdelningen för mikrosystem bedrivs forskning och undervisning om miniatyriserade system med integrerade sensorer och aktuatorer där just litenheten utnyttjas för att skapa framtidens teknik. Du kan även läsa mer om oss här www.teknik.uu.se

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom teknik, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi söker nu en doktorand i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att ta fram teknik för energilagring och i synnerhet att undersöka och utveckla superkondensatorer. Dessa komponenter kan lagra laddning med en teoretisk energitäthet lika hög eller högre än de bästa batterierna. Superkondensatorerna har flera attraktiva egenskaper: mycket snabba uppladdnings- och urladdningscykler, mycket lång livslängd och de material som används är vanligtvis miljövänliga. Den främsta orsaken till att denna energilagringskomponent ännu inte fullt ut konkurrerar med batterier är den relativt låga energitätheten hos de kommersiella enheterna, vilket beror på en icke optimerad nanostruktur.

Forskningsarbetet är fokuserat mot ny teknik för nästa generations superkondensatorer, t.ex. undersökningar av olika tekniker för att 3D-nanoskriva superkondensatorer, att bygga de önskade nanostrukturerna och karakterisera olika prestandaparametrar.

Projektet kommer att drivas i samarbete med Institutionen för kemi BMC och forskningen kommer att genomföras inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden som sträcker sig från grundläggande studier inom kemi och materialvetenskap till tekniska utmaningar med 3D-nanoskrivmetoderna.

Arbetsuppgifter: Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom mikrosystemteknik samt bredda och fördjupa dina kunskaper inom mikrosystemteknik genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: http://regler.uu.se/

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden. Eftersom grundutbildningen under första året ges på svenska, är kunskaper i svenska meriterande. Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Behörighet: För att vara allmänt behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 60 hp på avancerad nivå. Särskild behörigheten för ämnet anses den ha som endera avlagt civilingenjörsexamen vid svenskt teknisk högskola och läst kurser med relevans inom forskningsområdet eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet av i huvudsak samma omfattning.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här http://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Kvalifikationer: Vi söker kandidater med master- eller civilingenjörsexamen i fysik, teknisk fysik, kemiteknik, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Bedömningskriterier: Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av forskningsverksamheten. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Johansson stefan.johansson@angstrom.uu.se, tel 018-471 30 86.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2019, UFV-PA 2019/1113.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1113
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-06-07

Tillbaka till lediga jobb