Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Historiska institutionen ingår i historisk-filosofiska fakulteten och har idag ca 80 medarbetare och ca 800 studenter i verksamheten som bedrivs i Uppsala och vid Campus Gotland. Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum. För mer information, se www.hist.uu.se

Två doktorander kommer att antas inom av doktoranden själv identifierat forskningsområde.

Arbetsuppgifter:

Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.

Kvalifikationskrav:

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde. Särskild behörighet äger också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 40 §).

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida). Ansökan görs elektroniskt via universitetets hemsida.

För information om forskarskolan se:

http://www.hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/forskarskola-i-historia/

Se även:

http://www.hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/hur-du-ansoker/

Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta

  1. Sammanfattande meritförteckning (CV)
  2. Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
  3. Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)
  4. Examensarbete på avancerad nivå
  5. I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text
  6. En forskningsplan om ca 6 sidor
  7. En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.

 Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan.

Institutionerna vill informera om att utrymmet för nyantagning är begränsat på grund av bristande finansieringsutrymme och handledarresurser. I årets utlysning kommer sex (6) studiestödsplatser att utlysas inom forskarskolan. Två förläggs till Uppsala universitet och fyra till Stockholms universitet. Sökande bör i ansökan ange om han/hon kan tänka sig att studera vid båda institutionerna, eller föredrar någon särskild av de samarbetande institutionerna. Ansökan ska inlämnas separat till varje lärosäte.

För gällande regler, se Högskoleförordningen kap 5, 6 och 7 samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning:

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning

https://mp.uu.se/documents/histfilfak-riktlinjer

Utbildning i historia på forskarnivå regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan laddas ner från institutionens hemsida (www.hist.uu.se).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om platserna i Uppsala lämnas av prefekt Erik Lindberg, prefekt@hist.uu.se, tel 018-471 1523, studierektor för forskarutbildningen prof. Maria Ågren, studierektor-fo@hist.uu.se, tel 018-471 1535, prof. Margaret Hunt, margaret.hunt@hist.uu.se, tel 018-471 1539 samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, tel 018-471 6982.

Upplysningar om platserna i Stockholm lämnas av prefekt Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se, tel 08-16 36 64, eller prof. och studierektor för forskarutbildningen Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se, tel. 08-16 33 83.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019, UFV-PA 2019/875.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/875
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb