Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik (FTE), Ångströmlaboratoriet, och är i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik.

Forskningen syftar till att utveckla högpresterande flexibla termoelektriska anordningar. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare inom materialvetenskap och ingenjörer i kinesiska vetenskapsakademin.

Forskningsämne: Den snabba utvecklingen inom bärbar elektronik och ”Internet-Of-Things” har genererat en stor efterfrågan på flexibla termoelektriska anordningar för strömförsörjning. Forskningsaktiviteterna kommer att inriktas mot konstruktion, tillverkning och karakterisering av högpresterande flexibla termoelektriska anordningar. Komponenttillverkning, materialanalys samt elektrisk karakterisering kommer att utföras i renrumslabbet vid Ångströmlaboratoriet och i vårt avancerade karakteriseringslaboratorium på elektronikavdelningen. En stor utmaning kommer att vara integrering av anordningarna på flexibla substrat.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med civilingenjörsexamen i teknisk fysik, kemi, materialvetenskap, elektronik eller motsvarande. Sökande med en kandidatexamen, med minst 240 hp, inom något av nämnda ämnen kommer också att behandlas om den sökande kan visa mycket goda studieresultat. Nyfikenhet och ambition att lära och lösa tvärvetenskapliga frågor är en nödvändighet. God förmåga att arbeta i team i tvärvetenskapliga projekt är ett krav. Vi kräver dessutom god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Doktorandtjänsten är normalt på fyra år, men kan förlängas till maximalt fem år om den inkluderar institutionstjänstgöring (vanligen undervisning) som omfattar högst 20% av tiden. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se. För att vara berättigad till denna tjänst måste kandidaten antas, eller stå i begrepp att antas, som forskarstuderande vid Uppsala universitet.

Ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Zhen Zhang, e-post: zhen.zhang@angstrom.uu.se, tel. 018-471 31 31. Information om Avdelningen för fasta tillståndets elektronik finns på www.teknik.uu.se/fte.

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2019, UFV-PA 2019/199.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/199
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-18
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb