Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Tjänsten är vid Avdelningen för Mikrosystemteknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Forskargrupp: Maria Tenjes forskningsgrupp är en del av avdelningen för Mikrosystemteknik (MST) vid Institutionen för teknikvetenskaper och vi fokuserar på att ta fram olika mikrofluidala system för tillämpningar inom livsvetenskaperna. I dag är vi ca. 15 personer i gruppen och ett av forskningsprojekten som behöver stärkas är de system där vi använder oss av integrerade akustiska manipuleringsmetoder. Ytterligare information om forskargruppen finns att tillgå på websidan: www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/embla

Forskningsprojekt: Vi har tidigare visat i vår forskning att det är möjligt med hjälp av akustik att manipulera partiklar och celler som är inkapslade i vattenbaserade droppar omgivna av olja i ett kiselchip. Vi vill nu vidareutveckla detta forskningsområde genom att undersöka hur akustiken kan appliceras på system som innehåller eller är tillverkade i andra material samt överföra dessa metoder till biologiska tillämpningar.

Arbetsuppgifter: Vi vill stärka forskargruppens expertis inom integrerad akustik och droppbaserad mikrofluidik och vi söker en postdoktor med stark drivkraft och motivation till att angripa de stora forskningsutmaningarna inom detta projekt. Speciellt kommer fokus vara på mikrofabrikation och utvärdering av de tillverkade systemen, vilket inkluderar moment som systemdesign, CAD-ritning av masker samt tillverkning av mikrofluidala system i renrummet. Du förväntas också bygga upp lämpliga experimentella uppställningar för den efterföljande utvärderingen.

Utöver forskning inom detta projekt, ingår även handledning av doktorander och masterstudenter samt kommunikation av forskningsresultat som viktiga moment i anställningen. Du förväntas även aktivt söka externa medel för finansiering av denna forskningsinriktning på längre sikt.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Vi söker en kandidat med doktorsexamen i teknisk fysik, materialvetenskap, biomedicinsk teknik eller motsvarande utbildning i angränsande område där en större del av ditt doktorandprojekt var fokuserat på integrerad akustik eller droppbaserad mikrofluidik. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande bör ha en dokumenterad erfarenhet av att bygga robusta experimentella plattformar för mikrofluidala system och hantera chip-to-world gränssnitt. Kunskap inom integrerad akustik och droppbaserad mikrofluidik är krav. Erfarenhet av tillverkning av mikrosystem med särskild kompetens inom UV-litografi av både positiva och negativa resister, våt- och torretsning av både kisel och glas samt gjutning och bondning av PDMS är mycket meriterande. Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsfinansiering är mycket meriterande.

Forskningen ställer stora krav på din kreativitet, analytiska förmåga, praktiska skicklighet gällande olika mikrotillverkningsmetoder samt god förmåga att planera, utföra och kritiskt granska utvärderingen av de tillverkade systemen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du bör vara självgående, ha uppnått vetenskaplig mognad och besitta en stark inre motivation för att nå framgång i din forsking. Du är inte rädd för att lära nya tekniker och metoder från dina kollegor, med vilka du också fritt delar dina egna nya insikter. Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska krävs för tjänsten liksom goda kommunikationsegenskaper i skrift och tal.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Instruktioner för ansökan:

Din ansökan ska innehålla:

- Ett kort brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst.

- CV (max. 2 sidor)

- En kopia av din doktorsexamen

- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

- Lista på relevanta publikationer

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Våren 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av  Docent Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se) eller Dr. Susan Peacock (susan.peacock@angstrom.uu.se). Information om avdelningen för Mikrosystemteknik finns att tillgå på www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2018, UFV-PA 2018/3863.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2019
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3863
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-23

Tillbaka till lediga jobb