Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a kärlbiologi, cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Arbetsuppgifter:
Ansvarig för projekt gällande blodkärlsfunktion under embryogenes och sjukdom hos mus. I projektet ingår analys med avancerad mikroskopi (Leica SP8, Zeiss 700, Zeiss 510) av kärlträdet i olika stadier av utveckling, inriktad på men inte begränsad till kärlträdet i retina. Olika behandlingar utförs med subkutan, intravenös, intraperitoneal och intraokulär tillförsel av substanser följt av perfusion och framtagande av vävnad, exempelvis retina. Mikroskopi utförs med konfokalmikroskop, statisk eller live, följt av bildanalys (exempelvis ImageJ, Volocity och Imaris) och statistisk utvärdering. Vidare analys av celler i 2D eller 3D kultur, framrenade från musvävnad eller inköpta, i vissa fall virus-infekterade. Cellerna undersöks med avseende på gen och proteinuttryck och förmåga att svara på stimuli i olika cellbiologiska analyser. Projektet avslutas med data-sammanställning för muntlig och skriftlig presentation.

Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen och postdoktoral forskningsaktivitet på internationell nivå.
Stor erfarenhet av och skicklighet vad gåller djurexperimentellt arbete, genotypning, injektioner av olika slag, vävnadsfixering, snittning, immunfärgning med olika avläsningsmetoder. Avancerad mikroskopi och bildanalys.
Stor erfarenhet av och skicklighet vad gäller genetiska analysmetoder och genetiska verktyg för att reglera genuttryck (siRNA, homolog rekombination, p-lox systemet). Erfarenhet av framställning av rekombinant lentivirus.
Stor erfarenhet och skicklighet vad gäller biokemiska och cellbiologiska analysmetoder (immunoprecipitation, immunoblotting, immunfärgning, analys av olika cellreaktioner, såsom celldelning, cellvandring), 3D kultur exempelvis av aorta.
Stor erfarenhet och skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation.
Stor förmåga till självständigt arbete och problemlösning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Utmärkta meriter i form av publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter.
Stort kunnande praktiskt och teoretiskt om endotelceller och blodkärlsfunktion.  
Stor erfarenhet  av olika sjukdomsmodeller för mus där blodkärlsfunktionen kan testas, som till exempel cancer och perifer ischemi.   

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-30 med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Lena Claesson-Welsh, lena.welsh@igp.uu.se, 018-471 4363

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2018, UFV-PA 2018/3291.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190101
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3291
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-10-08
Sista ansökningsdag 2018-10-22

Tillbaka till lediga jobb