Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning, främst inom området utbildningshistoria på kurserna ”Utbildningens framväxt och villkor”. Egen forskning samt administration. Undervisning på andra lärarutbildningskurser samt på uppdragsutbildning kan också förekomma. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informa­tions-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. 

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska samt ha erfarenheter av att ha undervisat på universitets- och högskolenivå. För denna tjänst är en doktorsexamen inom utbildningshistoria ett krav. Ytterligare krav är att den sökande har bedrivit forskning om lärarutbildning, nationella identiteter och läroböcker i en historisk kontext.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder 
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen beaktas i första hand vetenskaplig verksamhet, undervisning och kursutveckling inom området pedagogik. Skicklighet i att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen, liksom erfarenhet av samarbetsuppdrag och utredningsarbeten på övergripande fakultetsnivå.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. 

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, d.v.s. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt läggs vid den sökandes skicklighet som lärare och erfarenheter av undervisning på högskolor och universitet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid pedagogisk erfarenhet av relevans för anställningen. 

Ledningsskicklighet: Med förmåga att leda och utveckla akademisk verksamhet avses planering, administration, ledning, uppföljning och utvärdering av såväl det egna arbetet som av den övergripande verksamheten. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt att medverka till att medarbetare får förutsättningar att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas också att samordna gruppen och att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Att kunna hantera konflikter är en del av arbetet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Förutsättningar i övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-01 eller efter överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-07-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av  Prefekt Henrik Edgren, henrik.edgren@edu.uu.se tel. 018-471 2455

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2018, UFV-PA 2018/2276.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2276
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-11
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb