Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning: Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård och det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Ca 20 personer med olika akademisk bakgrund såsom klinisk psykologi, informationssystem, medicinsk vetenskap, nationalekonomi eller vårdvetenskap, seniora såväl som juniora forskare, doktorander och systemutvecklare tillhör forskargruppen.

Vår forskning handlar primärt om att: i) identifiera psykologiska prediktorer för somatisk sjukdom, ii) studera psykologiska konsekvenser av somatisk sjukdom för patienter och närstående, samt iii) utveckla, testa och utvärdera psykologiska interventioner och instrument. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och genomför feasibility/pilot studier, randomiserade kontrollerade efficacy/effektivitets studier, systematiska litteratur översikter, metaanalyser, kvalitativa metoder, samt kohort studier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har ett flertal internationella samarbetspartners.

Projekt: Den person som erbjuds anställningen kommer att handledas av forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitets samt vid ‘the Mood Disorders Centre’ (University of Exeter, England). Projektet handlar om perinatal mental hälsa och relationen mellan mamma och barn och omfattar ett antal studier:

1) Anpassning till svenska förhållanden av en internetbaserad intervention inkluderande beteende aktivering utvecklad i England och Japan för perinatal depression.

2) En feasibility studie för att testa kliniska och metodologiska aspekter av interventionen.

3) En kontrollerad studie för att undersöka interventionens effekt på anhedoni hos mammor samt relationen mellan mamma och barn.

Anställningen kommer att ge kunskap om och erfarenhet av: kvantitativ såväl som kvalitativ forskningsmetod; utveckling, testing och utvärdering av komplexa interventioner såväl som design och genomförande av experimentella studier.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen är finansierad av externa forskningsmedel. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Eftersom vi anser klinisk forskning vara av stort värde och är övertygade om värdet av att kliniskt verksamma personer bedriver forskning ger vi ett lönetillägg för personer med psykologutbildning.

Handledare: Dr. Joanne Woodford (Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet); Professor Agneta Skoog Svanberg (Reproduktiv hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitets), och Dr. Heather O’Mahen (Mood Disorders Centre, University of Exeter).

Behörighetskrav: Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Kvalifikationskrav: Den som kommer att erbjudas anställningen kommer att ha en utbildning på minst MSc nivå inom Beteendevetenskap, Klinisk Psykologi, Vårdvetenskap eller näraliggande område och ha kunskap om psykologiska teorier inkluderande beteendeförändring. Erfarenhet av att ha arbetat med beteendeförändring i hälso- och sjukvård är önskvärt. Mycket god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, utmärkt analytisk förmåga och utmärkt förmåga att skriva på engelska är nödvändiga förutsättningar.

Meriterande: Erfarenhet av forskningsarbete och kunskap om kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik såväl som statistiska analyser är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska helst vara skriven på engelska och innehålla ett Curriculum Vitae, kopior på examensbevis, MSc uppsats, eventuella vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev. Av brevet ska framgå tidigare erfarenhet av arbete med forskning, varför du vill genomföra en doktorandutbildning och vilket forskningsområde som intresserar dig särskilt mycket. Uppge kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner, helst akademiska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Urval: Urval kommer att genomföras enligt ovan nämnda krav och förutsättningar samt personlig lämplighet enligt ovan. Urval genomförs av forskargruppsledare, handledare samt styrelsen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Intervjuer kan komma att användas.

Lön och ytterligare information: Lön enligt lokalt avtal vid Uppsala universitets med ett lönetillägg för de som avslutat psykologprogrammet.

Bestämmelser för doktorandstudier finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Information om anställningen ges i första hand av forskargruppsledare, professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se eller 46184713484) och handledare, Dr. Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se eller +46184716573).

Stardatum: 12 februari 2018 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning på fyra år. Information om denna anställning lämnas av forskargruppsledare, professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se eller +46184713484) och Dr. Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se eller +46184716573).

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari, 2018, UFV-PA 2017/4320.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-02-12
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4320
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-12-04
Sista ansökningsdag 2018-01-07

Tillbaka till lediga jobb