Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är knappt 200 miljoner kronor.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmslaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi och biofysik. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten. För mer information tryck här.

Forskningsområde: Biokemi, molekylärbiologi, biofysik och bio-oorganisk kemi

Arbetsuppgifter: Hydrogenasenzymer är de bästa molekylära katalysatorer vi känner till för såväl produktionen av vätgas som dess förbränning. Följaktligen studeras de intensivt på grund av deras bioteknologiska potential. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på biokemisk karakterisering av dessa enzymer under in vivo-betingelser.

Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar synteskemi, biokemi och molekylärbiologi, doktorandes roll i projektet kommer primärt att inbegripa heterologtuttryck av hydrogenasenzymer i utvalda värdorganismer, följt av biokemisk och biofysikalisk karakterisering av de erhållna enzymerna med fokus på att bestämma reaktionsmekanismer och i förlängningen design av artificiella hydrogenaser med nya egenskaper. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i samarbete med teoretiker, spektroskopister och synteskemister vid Uppsala universitet och utomlands.

Relevanta publikationer:
In vivo activation of an [FeFe] hydrogenase using synthetic cofactors” Khanna, N.; Esmieu, C.; Mészaros, L. S.; Lindblad, P.; Berggren, G. Energy and Environmental Science, in press (DOI: 10.1039/C7EE00135E)

“Biomimetic assembly and activation of [FeFe]-hydrogenases.“ Berggren, G.; Adamska, A.; Lambertz, C.; Simmons, T. R.; Esselborn, J.; Atta, M.; Gambarelli, S.; Mouesca, J. M.; Reijerse, E.; Lubitz, W.; Happe, T.; Artero, V.; Fontecave, M Nature 2013, 499, 66-69.

 “Mimicking hydrogenases: From biomimetics to artificial enzymes.” Simmons, T. R.; Berggren, G.; Bacchi, M.; Fontecave, M.; Artero, V., Coord. Chem. Rev. 2014, 270–271, 127-150.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en magister-/masterexamen eller motsvarande (t.ex. civilingenjörsexamen) i biokemi, molekylärbiologi eller liknande. Erfarenhet av biokemi och/eller (bio-)oorganiskkemi liksom erfarenhet av arbete med syrekänsliga metallproteiner är meriterande. Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)

Tillträde: Lämpligt startdatum är 2017-12-01

Anställningens omfattning: Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kan institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, komma att ingå upp till 20 %. Mer information om forskarutbildning finns under www.teknat.uu.se. Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-11-30

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Gustav Berggren, Tel: + 46 (0)18 471 6595, e-post gustav.berggren@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 september, 2017, UFV-PA 2017/3263.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-12-01 eller snarast möjligt därefter
Löneform Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/3263
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-09-27

Tillbaka till lediga jobb