Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi i hälso- och sjukvård. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.kbh.uu.se.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom ämnesområdet obstetrik och gynekologi, egen forskning och administration. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Behörig att söka är läkare med specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi och anställningen bör kombineras med klinisk anställning inom kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området obstetrik och gynekologi. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. 

Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan skickas in via universitetets ansökningsportal och ska innehålla CV, ett personligt brev där det framgår motivation till att söka den utlysta anställningen och eventuellt andra dokument som är relevant för bedömning av ansökan.

Villkor

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde:  2017-08-14 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader

Anställningens omfattning: 50 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor och universitetslektor Tryggve Nevéus, tryggve.neveus@kbh.uu.se, tel. 018-611 5896 eller Prefekt Agneta Skoog Svanberg, agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se, 018-611 0170  

Se Riktlinjer och bedömningsgrunder samt anställningsordning vid Uppsala Universitet

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2017UFV-PA 2017/1690

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-02-13
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 170814
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1690
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-24
Sista ansökningsdag 2017-06-14

Tillbaka till lediga jobb