Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Tidsbegränsad anställning 100 % på två år. Anställningen kan kombineras med parallellt kliniskt arbete, omfattningen reduceras i så fall med motsvarande det kliniska arbetets omfattning. Anställningens längd förblir dock oförändrad. Om särskilda skäl föreligger kan anställningen förlängas. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

Anställningen finansieras med medel ur Astrid Karlssons stiftelse (91448) och Lily och Ragnar Åkerhams stiftelse (91276). Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter
Egen forskning.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen bör ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter, eller klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom klinisk forskning, i första hand forskning rörande astma- och allergisjukdomar. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan 
Ansökan bör innehålla följande: Ett personligt brev; aktuellt CV; förteckning över den sökandes publikationer; lista över erhållna forskningsanslag; bevis på erhållen doktorsexamen; beskrivning av den sökandes forskningsprojekt; genomförandeplan; intyg från prefekt att berörd institution vid medicinska fakulteten är beredd att ta emot den sökande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Se dock ovan. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse, dock inom sex månader. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 2 september 2024. UFV-PA 2024/2121.                                                                                                                                                           

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2121
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-09-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb