Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Doktorand i psykologi 
Vill du arbeta med forskning inom kognitionspsykologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Projektet undersöker de kognitiva processer som människor använder för att ta beslut och göra bedömningar, med tillämpning på ekonomiska situationer och kontexter. Ett problem av speciellt intresse är hur olika sätt att presentera samma information kan leda till systematiskt olika bedömningar av utfall, och hur intuitiva och analytiska tankeprocesser kan inbjuda till och motverka sådana effekter. Forskningen sker utifrån aktuella teorier inom kognitionsvetenskap och beteendeekonomi i vid bemärkelse. Projektet är knutet till nationella Forskarskolan i management och informationsteknologi.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör att planera och designa kognitionspsykologiska experiment, att analysera empiriska data, samt att skriva vetenskapliga rapporter. I detta sammanhang aktualiseras statistiska analyser och andra typer av teoretiska analyser. Utöver forskararbetet innefattar forskarutbildningen kurser på 60 högskolepoäng. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå, upp till max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Sökande bör ha gedigna kunskaper inom kognitionspsykologi och ha de färdigheter inom psykologisk metod, vetenskaplig design och statistik som är aktuella inom experimentalpsykologisk forskning, samt goda färdigheter i att tala och skriva på engelska. 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. För behörighet krävs dessutom att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter avseende statistiska mjukvaror, t ex JASP, och av programmering i R eller andra programmeringsspråk (tex Python), liksom bekantskap med beteendeekonomi är meriterande.

För mer information om forskarutbildning i psykologi: https://www.uu.se/institution/psykologi/utbildning/forskarutbildning

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning
  • styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Kontaktuppgifter till kliniska och akademiska referenser
  • Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
samt i universitetets regler och riktlinjer.

Här finner ni mer information om antagningsproceduren.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala., Sverige.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Juslin, tel. 018 471 25 03, email: peter.juslin@psyk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2415

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2415
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb