Uppsala University, Department of Materials Science and Engineering

Doktorand inom multimodal karakterisering av magnetiska nanomaterial med röntgen- och ferromagnetisk resonans (MSCA COFUND -projektet PRISMAS)

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här

Om avdelningen
Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material, vilka exempelvis kan användas till tunna filmer för smarta fönster, för att utveckla gassensorer, fotokatalytiska beläggningar och spinntronik, eller för biomagnetiska tillämpningar och nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Projektbeskrivning
PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Projektet medfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND och Uppsala universitet. I projektet nyttjar vi den enorma potential som finns i synkrotronen MAXIV i Lund för studier av funktionella material med energitillämpningar som batterier eller miljötillämpningar som metalorganiska ramverk. Vi kommer mer specifikt att nyttja anläggningarnas möjligheter att studera samband mellan funktionella egenskaper hos nanomaterial under joninsertion som litium eller molekyler som PFAS med flera sonder vid flera olika längdskalor. Mer konkret, vi kommer att studera samband mellan ändringar på kristallstruktur (WAXS), partikelmorfologi (SAXS), kemiskt tillstånd (ferromagnetisk resonans eller röntgenabsorption), and funktionella egenskaper (elektrokemi eller adsorption) under en multimodal approach när joner/molekyler förs in/avlägsnas av nanomaterial. Inom projektet kommer vi också̊ att vidareutveckla en speciellt utformade batteri- och adsorptionsceller som låter oss ladda upp eller ladda ur batteriet/ad/desorbera molekyler samtidigt som vi mäter med alla sonder. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och MAX IV och finansieras av Horizon MSCA COFUND, Olle Enqvist Stiftelse och Uppsala Universitet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Läs mer om forskarutbildningen här

Att vara doktorand innebär att självständigt driva projekt inom ett specifikt forskarutbildningsämne. Du samarbetar löpande med andra doktorander och forskare för att tillsammans skapa resultat inom olika projekt och har en eller flera handledare till stöd under din forskarutbildning. Du arbetar dock till stor del självständigt, tex. genom arbete i laboratoriemiljö och att skriva artiklar för journaler och för resultat till din doktorsavhandling. Vanligtvis ingår någon form av halvtidsseminarium efter ungefär halva utbildningstiden.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Du arbetar i ett team med medverkan från Uppsala, Lund och Duisburg-Essen som fokuserar på att korrelera den atomistiska (diffraktion) och mesoskopiska (lågvinkelspridning) strukturen hos batterikomponenter med deras funktionella magnetiska egenskaper. I arbetsuppgifterna ingår syntes av högkvalitativa nanopartiklar, in-operando karakterisering av materialen med magnetometri/adsorption, in-operando strukturbestämning av materialen med hjälp av röntgen- och neutronspridning samt statistisk dataanalys. Ett flertal experiment ska genomföras i olika forskningsanläggningar, främst i Lund men även i Europa eller världen runt. – i projekt såväl som inom PRISMAS, för kortare eller något längre vistelser.

Kvalifikationskrav
För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2021-08-30 to 2024-08-31 .

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på masternivå. Till exempel civilingenjörs- eller masterexamen inom kemi, materialvetenskap, fysik eller motsvarande examen inom angränsande område.  

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Grundläggande kunskaper och färdigheter inom röntgenspridning är ett krav. 

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Dokumenterad erfarenhet av ett eller flera av följande områden betraktas som en merit: programmering i Python eller Jupyter notebooks, SAXS, magnetiska material, elektrokemisk testning av batterier, eller gasadsorption.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra. Vi ser att du som söker är målmedveten, strukturerad samt har förmåga att arbeta effektivt.  Du har även en god förmåga att författa akademisk text. 

Arbetet innebär en del resande främst i Lund men även i Europa så du bör vara beredd att resa på effektivt och ekonomiskt tillbörligt sätt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
  • Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.
  • Övriga meriter som du vill åberopa (rekommendationsbrev, etc.)

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Alla dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Provintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas innan de laddas upp. När det gäller ofullständiga ansökningar (särskilt om de saknar ovan nämnda dokument), förbehåller sig PRISMAS Management rätten att utesluta dem i urvalsprocessen, utan ytterligare meddelande till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV

Uppsala universitet välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och en tillgång.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.  Beräknad start 2025-01-01. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen eller forskningsprojektet lämnas av: Universitetslektor Germán Salazar Alvarez, german.salazar.alvarez@angstrom.uu.se, Docent Cheung ocean.cheung@angstrom.uu.se eller universitetslektor Tapati Sarkar tapati.sarkar@angstrom.uu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2314

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2314
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb