Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Beskrivning
Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.im.uu.se/.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Doktorandtjänsten är placerad i enheten för människa-datorinteraktion i projektet “Att kontrollera det okontrollerbara: reproduktiva hälso-appars påverkan på upplevelser av graviditet, barnmorskors arbetsvillkor och data”. Projektet fokuserar på att förstå betydelsen av personlig teknik så som appar, på erfarenheter av reproduktiv hälsa. Syftet med projektet är att granska dessa nya tekniska aktörer inom reproduktiv hälsa. Vi vill veta vilken roll de spelar för vårdpersonal och vårdinstitutioner samt för kvinnors och mäns tolkning av och erfarenheter av reproduktion och partnerskap samt vad de företag som står bakom apparna samlar in för data. Läs mer om projektet här: Att kontrollera det okontrollerbara: reproduktiva hälso-appars påverkan på erfarenheter av graviditet, barnmorskors arbete och dataintegritet - Uppsala universitet (uu.se)

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och förväntas aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet, workshops, konferenser samt andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår vid institutionen. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration – på engelska och/eller svenska – kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion krävs att sökanden har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet (uu.se)

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för människa-dator interaktion och teknik i den intima delen av livet. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Önskvärt / meriterande
(i) högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne); (ii) erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter; (iii) erfarenhet/utbildning inom vetenskaplig metod; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v); påvisbar kunskap om feministiska metoder, teorier och angreppssätt; (vi); teknisk och/eller design bakgrund.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

Ytterligare information

För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet (uu.se) och Forskarutbildning - Informatik och media, Uppsala universitet

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet Forskarutbildning - Uppsala universitet (uu.se)

Ansökan ska innehålla

 • Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen.
  http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
 • Kort följebrev som ska innehålla
  1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord).
  2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem).
  3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i
  följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
 • Avhandlingsplan (två sidor, på engelska). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
 • CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, t.ex. vidimerade kopior av akademiska examina
 • Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin
  grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående
  arbeten) alternativt andra relevanta texter
 • Andra dokument som sökande önskar bifoga e.g. rekommendationsbrev

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1–7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer Mål och regler - Uppsala universitet (uu.se).

Villkor

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.
Tillträde: 1 November 2024
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Lina Eklund, lina.eklund@im.uu.se,
Prefekt vid Institutionen för informatik och media, Tomas Eklund, tomas.eklund@im.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-12, UFV-PA 2024/2371.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2371
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb