Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Vill du arbeta med data-drivna metoder inom reglerteknik, med stöd av kompetenta kollegor i en ledande internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Uppsala universitet har en lång tradition av framgångsrik forskning – bland alumnerna återfinns 16 nobelpristagare, nu senast Svante Pääbo. Universitetet är unikt när det gäller att kombinera IT med bredare forskning, från biovetenskap till humaniora, och detta samarbete underlättas för närvarande av AI4Research och Centrum för tvärvetenskaplig matematik.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för att designa system som lär sig, resonerar och agerar i den verkliga världen baserat på en sömlös kombination av data, matematiska modeller och algoritmer. Vår forskning integrerar expertis från maskininlärning, optimering, reglerteori och tillämpad matematik, och spänner över olika tillämpningsområden som medicin, energisystem, biomedicinska system, neurovetenskap och säkerhet.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Alto University. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.

Projektbeskrivning
I takt med att mer data samlas in inom industri ökar intresset för metoder som kan använda dessa data för att optimera reglersystem, underhållsstrategier och beslutsfattande. 

Detta projekt fokuserar på grundforskning för att utveckla och analysera datadrivna metoder för beslutsfattande och styrning av dynamiska system. För detta kommer verktyg från reglerteori, estimeringsteori och statistisk inlärning att användas. Målet är att ta fram nya idéer som är giltiga för breda klasser av dynamiska system. För att se till att de metoder som utvecklas är relevanta för verkliga system så kommer forskningen att utgå från relevanta tillämpningsområden.

Det exakta forskningsämnet avgörs i en dialog mellan doktoranden och handledaren. Tjänsten finansieras av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer främst att ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom inom teknisk fysik, elektroteknik, tillämpad matematik, eller inom ett liknande område, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information om den särskilda behörigheten kan hittas i studieplanen för ämnet

Vi söker kandidater med

 • ett starkt intresse för reglerteknik och statistisk inlärning,
 • god kommunikationsförmåga med tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig engelska,
 • utmärkta studieresultat,
 • stor erfarenhet av programmering (helst i Matlab eller Python)
 • personliga egenskaper, såsom en hög nivå av kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet och kurser i ett eller flera ämnen värdesätts: reglerteknik, linjära system, signalbehandling, estimeringsteori och systemidentifiering.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1) ett personligt brev (högst 2 sidor) där du kort motiverar varför du söker denna anställning, inklusive
en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för denna anställning;
2) en meritförteckning;
3) examensbevis och registerutdrag med betyg (översatt till engelska eller svenska);
4) examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig
text), publikationer och andra relevanta dokument;
5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer) och upp till två
rekommendationsbrev.
Samtliga sökande skall också ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Per Mattsson, per.mattsson@it.uu.se och universitetslektor Dave Zachariah, dave.zachariah@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2432.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2432
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb