Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på www.ilk.uu.se.

Vi söker en starkt motiverad forskare som vill bidra till utvecklingen av en ny in vitro-metod att modellera och förutsäga vad som händer med subkutant administrerade biologiska läkemedel. Forskaren kommer vara placerad inom forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi men projektet är ett samarbete med forskargrupperna Theranostics och Preparativ läkemedelskemi.

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, och att utveckla in vitro-metoder för modellering av vad som händer med läkemedelsprodukter efter administrering, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. I våra undersökningar kombinerar vi experimentella och teoretiska metoder. Experimentella metoder inkluderar lågvinkelröntgenspridning (SAXS), lågvinkelneutronspridning (SANS), neutronreflektometri, statisk och dynamisk ljusspridning (SLS/DLS), mikrofluidik, mikropipett-assisterad mikroskopi, konfokalmikroskopi, fluorescensmetoder (FRAP and fluorescensutsläckning) och reologi.

Gruppen bedriver forskning inom området parenteral administrering, med speciell inriktning mot subkutan administrering. Målet är att utveckla metoder att prediktera frisättningen från subkutant injicerade läkemedelsformuleringar, samt absorptionen och biotillgängligheten för subkutant administrerade läkemedel, framför allt biomakromolekylära aktiva substanser. Syftet är att underlätta utvecklingen av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet och låg patientvariabilitet genom att identifiera molekylära egenskaper som avgör hur läkemedel diffunderar i, och transporteras genom extracellulära matrisen, där växelverkan mellan läkemedlen och viktiga beståndsdelar i vävnaden såsom hyaluronsyra, kollagen, fettsyror och albumin förväntas vara av betydelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskaren kommer använda experimentella metoder för att studera transporten av peptidläkemedel i en syntetisk modell av extracellulära matrisen i subkutan fettvävnad i kombination med in vivo försök i djurmodeller. I projektet kommer peptidanaloger med olika typer av modifikationer och radioaktiv märkning undersökas  in vitro med metoder utvecklade för subkutan adminstrering av läkemedel, och in vivo i djurmodeller med hjälp av radioaktiviteten i blod och organ, samt med PET/SPECT avbildning. Syftet är (1) att utvärdera in vitro metodernas prediktiva kapacitet med avseende på absorption och biotillgänglighet av subkutant adminstrerade läkemedel, och (2) öka kunskapen om faktorer som påverkar peptidläkemedels vävnadsinteraktioner under transporten från injektionsstället till målorganet för att förbättra utformningen av radioaktivt märkta peptider avsedda för avbildning och theranostics.

Som medlem i forskargruppen förväntas du planera dina experiment, analysera resultaten och dokumentera allt experimentellt arbete, samt att bidra till författandet av vetenskapliga artiklar. Du förväntas även presentera dina resultat på möten och seminarier inom forskargruppen och institutionen, samt utföra administrativa uppgifter i samband med rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationskrav
Vid datumet för anställningen ska kandidaten ha erhållit doktorsgrad i fysikalisk kemi, fysikalisk farmaci, galenisk farmaci, biomedicinsk ingenjörsvetenskap eller motsvarande discipliner. Kandidaten ska ha omfattande erfarenhet av forskning inom området som beskrivs i projektbeskrivningen. Eftersom kommunikationen inom forskargruppen sker på svenska eller engelska ska kandidaten kunna uttrycka sig flytande på minst ett av dessa språk. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande att ha praktisk erfarenhet av tillverkning och karakterisering av hydrogeler uppbyggda av biopolymerer, metoder för fluorescensmärkning av peptider, radioaktiv märkning av peptider, samt metoder för studier av diffusion och masstransport i hydrogeler, såsom FRAP (fluorescence recovery after photo bleaching) och mikrochip/mikrofluidikbaserade metoder. De är även meriterande att ha erfarenhet av in vivo studier i djurmodeller samt arbete med radionukleider.

Ansökningsprocess
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla följande:

  • Följebrev med sammanfattning av tidigare forskningserfarenhet (1-2 sidor)
  • CV med kontaktinformation
  • Kontaktinformation till minst två referenser

Kandidater kommer rangordnas av projektledaren. Vi kommer eftersträva att rekrytera den kandidat som är bäst kvalificerad för tjänsten och de ingående arbetsuppgifterna, och som bedöms kunna bidra till utvecklingen av institutionen för läkemedelskemi. Särskild vikt kommer fästas vid tidigare erfarenhet av experimentella undersökningar av diffusion och masstransport i geler eller relaterade komplexa material.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Hansson (projektledare), per.hansson@ilk.uu.se och prefekt Mikael Hedeland, mikael.hedeland@ilk.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2024, UFV-PA 2024/2305.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2305
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-07-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb