Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Gruppen i mikrobiell kemi erbjuder en kreativ forskningsmiljö med många möjligheter till interaktion och samarbete. Mer information finns på vår hemsida

Arbetsuppgifter 
Vi söker en postdoktor till Mikrobiell kemi-gruppen vid Institutionen för kemi – Ångström, Uppsala universitet. Forskningen inom mikrobiell kemi fokuserar på modifiering av cyanobakterier för sol-driven produktion av kemikalier och bränslen från CO2. Postdoktorn kommer att arbeta inom ett projekt som fokuserar på produktion av flyktiga kolväten från bakterierna. Syntetisk biologi och metabolisk ingenjörskonst används för att förbättra produktionen, och molekylära och biokemiska tekniker används för att analysera resultaten med avseende på produktivitet, celltillväxt och andra egenskaper. Resultaten används för att ytterligare utveckla designen av nya modifierade celler och för att öka vår grundläggande förståelse för cyanobakteriell metabolism och begränsningar för produktivitet.

Arbetsuppgifterna innefattar även (exempel):

  • Handledning av examensarbetare och doktorander
  • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
  • Samverkan med samarbetspartner i europeiskt projekt

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i molekylärbiologi, bioteknik, biokemi eller närliggande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.

Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Utmärkta kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Avancerade kunskaper och erfarenhet inom följande områden är meriterande:

  • Erfarenhet inom genetisk modifiering av cyanobakterier och studier av cyanobakterierns metabolism och dess reglering är meriterande.
  • Erfarenhet av odling av cyanobakterier i bioreaktorer
  • Erfarenhet av handledning av masterstudenter

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pia Lindberg, 0184716587, pia.lindberg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2024, UFV-PA 2024/2300

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20241001
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2300
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-07-10

Tillbaka till lediga jobb