Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Doktorand i Cancerprecisionsmedicin

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill studera på forskarnivå inom området cancerprecisionsmedicin med särskild inriktning mot hematologiska tumörer och epigenetisk genreglering. Innehavare av doktorandplats skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Inom denna utbildning kommer du huvudsakligen att studera epigenetiska mekanismer och betydelse av dessa för transformation och progression av den maligna klonen i två typer av blodcancer, multipelt myelom och akut leukemi hos barn. Kartläggning av tumörspecifika gener som regleras via DNA och histonmodifieringar kommer att identifieras, valideras och funktionellt studeras i såväl patientmaterial som i cellinjer. Projektet omfattar bioinformatisk analys, kartläggning och analys av tumörspecifika gener samt funktionell validering av dessa med selektiva och kliniskt relevanta inhibitorer i tumörmodeller in vitro och in vivo.

Metoder som tillämpas är analyser av tillväxt, apoptos och överlevnad in vitro och in vivo modeller av multipelt myelom och iALL samt i primärt patientmaterial, etablerade molekylärbiologiska och cellbiologiska strategier (ChIPseq, CUT&Tag, DNA metylering, RNAseq) för kartläggning av epigenetiska signaturer på histon och DNA nivå samt genuttryck på populations och singlecellnivå.

Kvalifikationskrav
Ansökningar tas emot från mycket motiverade kandidater som avlagt examen på avancerad nivå inom området medicinsk vetenskap, fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Tidigare erfarenhet inom laborativ forskning är meriterande. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att den sökande har tidigare erfarenhet av bioinformatisk analys i kombination med praktiskt cell- och molekylärbiologiskt arbete inom området epigenetik.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Jernberg Wiklund, helena.jernberg_wiklund@igp.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/1573

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1573
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb