Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Anvisningar: Utveckla/ändra det som är kursivt för att skapa en mer tydlig bild av den aktuella anställningen. Rubriker i fetstil och ej kursiverad text ska inte ändras.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci • Biologiska läkemedel.

För mer information se: www.farmaci.uu.se

SciLifeLabär ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen: Forskningsassistenterna kommer att arbeta i forskarenheten för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se Bergström. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.  

Projektet: Forskningsassistenterna kommer att arbeta inom nanomedicin och stötta pågående projekt inom gruppen. Forskningsassistenterna kommer att arbeta laborativt och följa utvecklade protokoll för att syntetisera och karakterisera nanopartiklar och lipid-baserade läkemedelsformuleringar. Formuleringar kommer att till stor del tillverkas och karakteriseras med mikrofluidik-baserade metoder. Karakterisering kommer även att omfatta bland annat ljusspridningsmetoder, gelelektrofores, HPLC och fastfas karakteriseringsmetoder såsom XRD, FTIR och TGA. 

Fokusområden Farmaceutisk Nanoteknologi • Nanomedicin • Magnetiska Nanopartiklar •  Emulsioner • Fastfaskarakterisering • Mikrofluidik  

Kvalifikationer: Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen eller motsvarande kunskaper i farmaci, läkemedelsutveckling, biomedicin, kemi eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena och laborativ erfarenhet är meriterande.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

  • ett personligt brev där sökanden beskriver sina kvalifikationer och intresse för tjänsten,
  • CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 juli 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, alexandra.teleki@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2024, UFV-PA 2024/2266.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2266
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-07-05

Tillbaka till lediga jobb