Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Vill du arbeta med transformativa BioEco-havsobservationer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor inom samordning av observation av marint liv på Uppsala universitet. 

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: Institutionen för geovetenskaper.

Institutionen för geovetenskaper har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Placeringen av anställningen som postdoktor är på Campus Gotland i Visby, inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). För mer information: NRHU. Campus Gotland är ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby.

Anställningen som postdoktor är en del av det nya Horizon Europe-projektet, "BioEcoOcean - Co-Creating Transformative Pathways to Biological and Ecosystem Ocean Observations (Grant agreement 101136748)." Dr. Nordlund koordinerar detta fyraåriga projekt, som syftar till att förbättra samordningen och samarbetet i havsobservationer, med ett särskilt fokus på biologi och ekosystem. Projektet engagerar intressenter från hela Europa och globalt för att skapa en Blueprint for Integrated Ocean Science, som är utformad för att främja arbetsflöden som följer FAIR Data Principles, vilket säkerställer mer effektiva och konsekventa biologiska och ekosystem havsobservationer.

BioEcoOcean förespråkar ett transformativt tillvägagångssätt för BioEco havsobservationer för att fördjupa vår vetenskapliga förståelse, förbättra förvaltningspraxis och främja hållbar användning och utveckling av havet. Det övergripande målet med BioEcoOcean är att underlätta koordinering och samarbete mellan olika intressenter för förbättrade havsobservationer med särskilt fokus på biologi och ekosystem i Europa och Globalt. Arbetet kommer att ske i levande labb (kreativa samverkans-plattformar) för samskapande och innovation, där alla labb har olika fokusområden. 

Det kommer att vara ett tätt samarbete med forskare, civilsamhället, förvaltare, industrin, andra EU projekt, Global Ocean Observation System IOC-UNESCO med flera. 

Arbetsuppgifter
På Gotland kommer det vara två samskapande levande labb, ett med fokus på det övergripande målet inom BioEcoOcean (Blueprint living lab) och ett living lab med fokus på de essentiella havsvariablerna sjögräs, makroalger, fisk och evertebrater i alla delar i värdekedjan från planering till policy (Baltic Sea living lab). Det living lab som är mest relevant för denna position är Blueprint living lab. Forskningen kommer att vara särskilt lösningsorienterad och identifiera vägar för mer interoperabla och samarbetsinriktade metoder inom biologiska och ekosystem havsobservationer. Blueprint living lab leder arbetet med att skapa en Blueprint for Integrated Ocean Science som syftar till att koppla samman alla komponenter i värdekedjan för havsobservationer, från planering till policy och så vidare. Forskningen kommer att kräva engagemang av intressenter globalt.

Samarbete inom BioEcoOcean-konsortiet kommer att vara av yttersta vikt, särskilt samarbetet kring den iterativa processen för att utveckla Blueprint for Integrated Ocean Science. På Gotland, som en del av Nordlunds forskargrupp, kommer det också att finnas ett Baltic Sea living lab där en annan postdoktor kommer att anställas. Ett nära samarbete mellan postdoktorerna förväntas.

Postdoktorn kommer att vara involverad i att utforma, planera och genomföra datainsamling samt dataanalyser. Postdoktorn förväntas producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar lämpliga för vetenskaplig publicering i högprofilerade tidskrifter och för presentation vid nationella och internationella konferenser. Forskningsresultaten förväntas också bidra till BioEcoOcean-projektets bredare mål och rapporter. Undervisning kan också ingå i upp till 20% av arbetsuppgifterna för en postdoktor.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning, oceanografi, ekologi, naturresurshushållning eller marinbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med havsobservation av kustnära marina liv, miljöövervakning och tätt samarbete med intressenter involverade i havsobservation är särskilt meriterande. Praktisk erfarenhet av att leda workshops, genomföra enkätundersökningar och/eller intervjumetodik, samt tvärvetenskapligt samarbete är fördelaktigt. Erfarenhet av att arbeta med tvärvetenskapliga och transdisciplinära tillvägagångssätt i forskning, litteraturöversikter och användning av konceptuella och analytiska ramar är meriterande. Bevisad kreativitet och förmåga att samarbeta inom och utanför akademin är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan får gärna skrivas på engelska och ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och hur den sökandes kunskaper och forskningsintresse kan bidra till detta projekt (max 2 sidor). Ansökan ska också innehålla meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev). Tre referenspersoner ska uppges med kontaktinformation.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Lina Mtwana Nordlund, universitetslektor, Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se, Nina Lepola, projektsamordnare, Nina.Lepola@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2024, UFV-PA 2024/2195.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2195
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb