Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.  Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare www.ieg.uu.se.

Vi söker nu en forskningsassistent  till forskningsprogrammen för Limnologi samt för Växtekologi och evolution.

Projektbeskrivning
Assistenten kommer att arbeta inom två projekt. 

Vattendragsrestaurering: De flesta vattendrag är kraftigt påverkade av människan. På många håll genomförs därför restaureringar av vattendrag för att främja vattenkvalitet och biologisk mångfald. Anläggning av våtmarker och dammutrivning är två vanliga åtgärder, och båda leder till en ökad förekomst av makrofyter, dvs växter i eller nära vatten. Makrofyter kan avge betydande mängder av växthusgaser, men samtidigt också binda kol och därmed utgöra en kolsänka. Projektet CLIMIPHY syftar åt att skapa ny kunskap om makrofyters klimatavtryck som ger yrkesverksamma inom vattendragsrestaurering möjlighet att restaurera vattendrag på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och vattenkvalitet, med ett så litet klimatavtryck som möjligt. 

Skogsbruk: I det här projektet utvärderar vi potentiella skillnader i effekter på biodiversitet och ekosystemtjänster mellan hyggesfria metoder och kalhyggesbruk. Vi utvärderar de initiala effekterna av luckhuggning och skärmställning som alternativ till kalhyggesbruk i ett storskaligt experiment med försöksytor nära Uppsala.

Arbetsuppgifter
Kartläggning och inventering av makrofyter i samband med planerade dammutrivningar. Mätning av utsläpp av växthusgaser, främst metan, från olika arter av makrofyter. Analys av erhållna data på utbredning, densitet och växthusgasutsläpp från makrofyter.

Fältarbete i skogsmark nära Uppsala. Fältarbetet består av mätning av växthusgaser och insamling och kemisk analys av vattenprover.

Kvalifikationskrav
Kandidatexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara kandidatexamen, inom biologi eller liknande. Erfarenhet av fältarbete i akvatiska miljöer. Erfarenhet av analys av rumsliga data med hjälp av GIS. Erfarenhet av mätning av växthusgasutsläpp i fält, samt analys av resulterande data. Erfarenhet av vattenprovtagning i fält och efterföljande kemiska analyser. Då arbetet inkluderar mycket fältmätningar är innehav av B-körkort är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta inom en grupp, självständighet och organisationsförmåga. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl tal som i skrift. 

Meriterande
Kunskaper inom biogeokemi i akvatiska ekosystem. 

Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat under 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Sebastian Sobek, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 27 18

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, din utbildning, samt dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din kandidatexamen och dina betyg, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). 

Välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2024. UFV-PA 2024/2208.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2208
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb