Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Postdoktor inom materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Den rekryterande gruppen inom avdelningen för materialfysik inom Institutionen för fysik och astronomi undersöker avancerade material för tillämpningar inom fusionsenergi, smarta fönster, vätelagring och nanoelektronik med strålar av snabba joner som används för att koppla den atomistiska strukturen och sammansättningen till fysikaliska egenskaper och makroskopisk funktionalitet. Forskargruppen genomför dessutom grundläggande undersökningar av växelverkan mellan joner i materia för att få bättre förståelse av den underliggande fysiken samt förbättrade mätmetoder. Dessa metoder tillåter bestämning av koncentrationer och djupprofiler av atomer och molekyler i ett material med mycket hög noggrannhet för prover från biologiska, miljörelaterade och tekniska sammanhang. De kan också användas för att skräddarsy materialegenskaper såsom kristallinitet och lokal sammansättning. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV högström-jonimplantator och ett lågenergi-jonspridningssystem utgör den experimentella plattformen.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet förklarar härmed en postdoktortjänst öppen för ansökan. Den framgångsrika kandidaten förväntas vara aktiv inom grundläggande och tillämpade aspekter av materialfysik. Det förväntas att joner med energier inom keV- och MeV-området används som analys- och syntesverktyg. Ett fokusområde kommer att vara användning av mikrostråleanläggningen för högupplöst analys av kemisk sammansättning. Engagemang inom utveckling av avancerade metoder för att tolka mätdata förväntas. Tillämpad forskning inom materialområdet, med ett fokus på system som är relevanta inom optik, elektronik, friktionsmaterial och relaterade oftast tvärvetenskapliga frågeställningar, kan vara en del av forskningen. Ansvarstagande inom samarbetsprojekt med näringslivet förutsätts. Handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander kan ingå i tjänsten. Projektet är av huvudsakligen experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter  
Projektet kommer att fokusera på experiment för att länka struktur och sammansättning i komplexa materialsystem till fysikaliska egenskaperna och makroskopisk funktionalitet. Mer specifikt kommer detta inkludera:

  • Experiment för att mäta struktur och sammansättning av olika material på nano- och mikrometerskalan med jonstrålar och andra komplementära metoder.
  • Experiment för att undersöka de fundamentala principer som styr växelverkan mellan joner och material.
  • Syntes och modifiering av olika materialsystem relevanta för studierna som nämns ovan.
  • Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörande materialanalys, med ett särskilt fokus på mikrostråleanläggningen.
  • Hantering och analys av komplexa mätdata och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekylärdynamiska beräkningar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller teknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik eller teknik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av arbete med jonstrålar i keV- och MeV-energiområdet för materialanalys eller materialmodifiering är ett krav. Väldokumenterad erfarenhet av hantering av instrument för jonstråleanalys inom materialvetenskap, fundamental forskning eller materialmodifiering erfordras.

Det förväntas att den framgångsrika kandidaten har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
God kunskap om växelverkan mellan joner och fasta material anses vara meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i minst två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan
Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/1997

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1997
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb