Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med drygt 250 anställda. Vår verksamhet är interdisciplinär och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Forskningsfälten täcker olika aspekter av jordens utveckling och tillämpas i vår strävan mot en hållbar utveckling. Mer information finns på institutionens websida (https://www.geo.uu.se).

Med stöd av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och globala aktörer inom detta område har Institutionen erhållit medel för att koordinera ett rikstäckande forskningscentrum (Smart Exploration Research Centre) inom prospektering av strategiska och kritiska metaller och mineral (för åren 2024-2029). Forskningen inom centrumet täcker olika discipliner och på olika skalor från geologi, geofysik, geokemi, mineralekonomi till tekniska lösningar för effektiv prospektering, borrning och nanoteknik för geometallurgiapplikationer. Andra områden som ingår är relaterade till ESG (miljöfaktorer, socialt ansvar och ledarskap). I Smart Exploration Research Centre ingår Stockholms universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet samt Tyréns, Epiroc, Smarkand215, Amkvo, BitSim, Nordic Iron Ore, Eurobattery Minerals och First Quantum Minerals, och centrumet stöds av de geologiska undersökningarna i Norden samt flera globala prospekterings- och gruvföretag. Tjänsten som biträdande universitetslektor kommer vara placerad inom forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik.

Beskrivning av anställningens ämnesområde:
I tjänsten ska forskning bedrivas inom en rad planerade innovativa projekt kopplade till centrumet Smart Exploration Research Centre kring strategiska och kritiska metaller och mineral i och utanför Sverige med stöd från ett antal industri- och forskningsfinansierande organisationer (t.ex. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF). Vi eftersöker kandidater med intresse för mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse. Kandidaten kommer att arbeta och ingå i ett större forskarteam med experter från olika institutioner och företag som samarbetar i forskningscentrumet. En viktig del av arbetet kommer att vara mineralogiska och petrologiska studier med metodologiska och experimentella system, som kommer att inbegripa gemensamma tolkningar med geofysisk och annan geologiska data. Anställningen innebär fältarbete och en stor del av sommarhalvåret kommer att inbegripa arbete utomhus med provtagning och datainsamling både på egen hand och tillsammans med andra med koppling till Smart Exploration Research Centre.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskning inom mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och handhavande av olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta ansvar för masterprogrammet i geovetenskap.
 • Fältarbete, optisk och elekronmikroskopi och övrigt analysarbete.

Anställningsperiod:
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom mineralogi, petrologi eller strukturgeologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

 Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom mineralogi, petrologi och strukturgeologi, inklusive geotermobarometri och fasjämviktsmodellering, forskning om sällsynta jordartsmetallförande fosfatmineral och andra ekonomiskt viktiga mineral, erfarenhet av elektronmikrosondanalys och Ramanspektroskopi.

Det är önskvärt att kandidaten har en stark publiceringshistorik samt en dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom mineralogi, petrologi, analytiska metoder och fältkurser.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Övrig skicklighet: Innehav av körkort för personbil är meriterande. Kunskaper i svenska är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Karin Högdahl, email: karin.högdahl@geo.uu.se och/eller Professor Jaroslaw Majka, e-mail: Jaroslaw.Majka@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2024, UFV-PA 2024/1932.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1932
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-07
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb