Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution i sitt slag med cirka 290 anställda. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom geofysik; luft-, vatten- och landskapslära; mineralogi, petrologi och tektonik; naturresurser och hållbar utveckling; paleobiologi; och vindenergi. Genom att undersöka jordens historia förstår vi hur vår planet har utvecklats över tid och drar nytta av denna kunskap för forskning om en hållbar utveckling.

Geofysikprogrammet bedriver för närvarande projekt som involverar studier av stora strukturer i den Baltiska urbergsskölden, utvecklar nya instrument för seismiska och elektromagnetiska mätningar, samt metoder för mineralprospektering av fyndigheter på grunda djup och nedre skorpan, urban geofysik, geologisk lagring av CO2 och geotermisk förundersökning. Innovativa geofysiska lösningar krävs för högupplöst avbildning, modellering och karakterisering av berggrunden på olika skalar och för olika ändamål. För att nå klimatmålen behövs en accelererad insats för att medverka till energiomställningen och minska industrins koldioxidutsläpp. Detta behöver ingå i alla verksamhetsområden, inklusive prospektering av kritiska råmaterial. Geofysikprogrammet samordnar det nyligen etablerade tvärvetenskapliga Smart Exploration Research Center (finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF) där tre andra stora universitet och flera industripartners deltar. Geofysikprogrammet förfogar över ett ~2500-kanalreflexionsseismiskt system (kablade och 1C/3C trådlösa), ett state-of-the-art 200-3C seismiskt landstreamer-system, moderna seismiska processerings- och avbildningsprogram samt utvecklar programvara för multidimensionell inversion av elektromagnetisk data. Det finns även ett välutrustat laboratorium för kartläggning av fysikaliska egenskaper, flera borrhålsonder samt utrustning för distribuerad akustisk mätning och datainsamling. Programmet driver också det svenska nationella seismiska nätverket (SNSN), som har cirka 70 permanenta bredbandsstationer, och utrustning för passiva fältstudier. Mer information om centret och institutionen finns på http://www.smartexploration.se respektive https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Tjänsten är knuten till det nyligen etablerade Smart Exploration Research Centre. Vi söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för forskning och utbildning, som kompletterar nuvarande forskning i geofysik inom områden för seismiska tillämpningar inom kristallin berggrund, maskininlärning, nya datainsamlingslösningar, fiberoptisk sensorteknik för djupa mål och förundersökning, exempelvis för gruvdammar och seismicitet, elektromagnetiska mark- och drönarbaserade mätningar, datainversion och modelleringslösningar med mätning av fysikaliska egenskaper (i laboratorium eller borrhål), samt nya instrument för effektiva arbetsflöden inom prospektering. Den biträdande universitetslektorn kommer vara en integrerad del i centerverksamheten och kan räkna med att samarbeta med ett större forskningsteam, med experter från olika fält, universitet och industripartners.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Anställningen innefattar att vara en integrerad del i centerverksamheten och samarbeta med ett större forskningsteam, med experter från olika fält, universitet och industripartners.
 • Bygga upp en självständig portfölj inom området för geofysisk mineralprospektering genom forsknings- och innovationsfinansiering, högkvalitativa peer-reviewade publikationer och handledningserfarenhet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom geofysik eller relaterade geovetenskaper eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen i geofysik. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom geofysiska metoder och deras tillämpningar inom mineralprospektering eller närliggande forskningsfält, erfarenhet av fältarbete och arbetsflöden inom processering, instrumentering och programmering, samt erfarenhet av att arbeta med verkliga och syntetiska data.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid undervisningsmeriter inom prospekteringsgeofysik och/eller relaterade fält.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Övrig skicklighet: Meriter i planering och organisering av fältarbete kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ólafur Gudmundsson (tel: 018-471-2788, e-post: olafur.gudmundsson@geo.uu.se) och professor Alireza Malehmir (tel: 018-47-2335, e-post: alireza.malehmir@geo.uu.se).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, längre än 6 månader. Omfattning är 100%. Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2024, UFV-PA 2024/1930.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1930
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb