Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Doktorand i prevention av barnobesitas
Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 110 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Arbetsuppgifter

Peter Bergstens forskargrupp vid Institutionen för medicinsk cellbiologi (https://www.mcb.uu.se/forskning/forskargrupper/peter-bergsten/) arbetar med att öka kunskapen för hur obesitas hos barn kan förebyggas. Forskningsuppgiften är translationell och spänner från cellulära studier med fokus på de langerhanska cellöarna, över studier hos individer med fokus på barnobesitaskohorten ULSCO, till studier hur olika förhållanden i samhället bidrar till att förebygga barnobesitas.

Du förväntas aktivt samarbeta med andra medlemmar i forskargruppen och utvecklas mot självständighet. Sökanden förväntas vidare delta aktivt i undervisning och handledning av studenter.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - avlagt examen på avancerad nivå inom medicin, eller
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är ett krav att den som söker tjänsten har läkarexamen. Den idealiska kandidaten bör vara förtrogen med att utföra metabol forskning i både cellulära modeller och patienter samt följa tillväxtmönster hos barn. Särskild tonvikt läggs vid personliga egenskaper som förmågan att kommunicera, i planering och i organisatoriska färdigheter. Utmärkta kunskaper i tal och skrift av det engelska språket krävs också.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Dokumenterat arbete med celler, patienter och/eller samhällskontext är en merit. Erfarenhet från arbete med isolerade Langerhans öar och olika metoder för att funktionellt karakterisera isolerade öar är önskvärda men inte nödvändiga. Personliga kvalifikationer kommer att ha stor betydelse i utvärderingsprocessen.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och avskrifter.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Bergsten, 018-471 4923, peter.bergsten@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2024, UFV-PA 2024/1606.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1606
Kontakt
  • Peter Bergsten, 018-4714923
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-22

Tillbaka till lediga jobb