Uppsala universitet, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Vi söker en högt motiverad doktorand att delta i projektet "Neutrofilers roll vid systemiska effekter av cancer", finansierat av Cancerfonden. Projektet leds av Anna-Karin Olsson, och doktoranden kommer att vara placerad vid Biomedicinska centrum, Uppsala, Sverige.

Projektbeskrivning
Cancer orsakar ofta en rad indirekta problem som blodproppar och organsvikt hos den drabbade. Trots att dessa systemiska effekter ligger bakom majoriteten av cancer-relaterade dödsfall är orsakerna fortfarande inte klarlagda och förvånansvärt lite är känt om hur cancer påverkar övriga organ i kroppen. Vi studerar neutrofilernas roll vid systemiska effekter av cancer. Genom att bilda sk ”neutrophil extracellular traps” (NETs), vilket innebär frisättning av dekondenserat kromatin och anti-bakteriella peptider, kan neutrofilerna orsaka kärlskada, inflammation och nedsatt funktion hos perifera organ. NETs bildas som ett svar på infektion eller inflammation, t ex orsakad av cancer. I det här projektet kommer doktoranden att analysera tumör-inducerat genuttryck i blodkärl i organ utan tumörväxt, i närvaro eller frånvaro av NETs. Målet är att skapa en karta över hur cancer påverkar genuttryck i blodkärl i friska organ och att undersöka till vilken grad dessa förändringar är beroende av NETs. Projektet involverar också utveckling av strategier för att avlägsna NETs, med potentiellt kliniska applikationer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom medicinsk forskning, molekylärbiologi, cancerbiologi eller liknande område, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • dokumenterad utbildning i försöksdjurskunskap
 • erfarenhet av in vivo arbete
 • erfarenhet av metoder för vävnadsbevarande och efterföljande analyser av gen eller proteinuttryck
 • bakgrundsförståelse och intresse för tumörkärlsbiologi
 • goda kunskaper i talad och skriftlig engelska
 • förmåga att självständigt initiera, utföra och slutföra forskningsprojekt
 • kreativitet och goda grupparbetsfärdigheter

Urvalet baseras på följande kriterier 
Fullgörande av ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, lämplighet av kurserna för forskningsprogrammet, tidigare erfarenhet av arbete och forskning inom det bredare området som relaterar till det ovan beskrivna projektet. En integrerad bedömning av sökanden genereras för att anställa den bästa möjliga kandidaten som kan lyckas med doktorandstudier och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet. Vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, inklusive analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Olsson, anna-karin.olsson@imbim.uu.se

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2024, UFV-PA 2024/1578.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1578
Kontakt
 • Professor Anna-Karin Olsson, anna-karin.olsson@imbim.uu.se
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-05-22

Tillbaka till lediga jobb