Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

WISE Postdoktor inom i fotoaktiva material för nedbrytning av persistenta föroreningar i vatten

Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med utveckling av material för fotonedbrytning av organiska föroreningar i vatten, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? I så fall är du välkommen att söka anställning som postdoktor med fokus på fotoaktiva material för nedbrytning av persistenta föroreningar i vatten vid Uppsala universitet.


Institutionen för Geovetenskaper, i synnerhet forskningsprogrammet för luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser inklusive metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. För mer information: Institutionen för Geovetenskaper


Denna postdoktor tjänst är en del av ett nystartat forskningsprojekt inom ramen för rekryteringspaketet för WISE Fellow Biträdande lektor Tetyana Budnyak. Projektet utförs i ett nära samarbete mellan LUVAL och Nanoteknik och Funktionella Material (NFM) som är en del av Institutionen för Materialvetenskap vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående forskningsmiljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång till kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom geovetenskap, materialvetenskap, och inom WISE-initiativet genom aktivt deltagande i workshops och konferenser anordnade av WISE och som medlem i WISE Graduate School.


Institutionen för Materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en stark vetenskaplig bas uppbyggd kring att designa, syntetisera och karakterisera avancerade material för miljö- och Clean Tech-applikationer. Avdelningen för Nanoteknik och Funktionella Material är en del av Institutionen för Materialvetenskap och är värd för forskning om utveckling och undersökning av samband mellan struktur, egenskaper och prestanda hos nanostrukturerade funktionella material. Mer information: Institutionen för Materialvetenskap


Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är ett nytt forskningsprogram från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. WISE syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska på nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser, inklusive att skapa bättre teknologier för framtida material för att bekämpa föroreningar och giftiga utsläpp. Läs mer om WISE här.

Projektbeskrivning

Detta projekt är tillägnat utvecklingen av nanostrukturerade fotoaktiva material som syftar till att bryta ned nya persistenta föroreningar i vatten och sediment. Vår forskning kommer att undersöka effektiviteten av olika organiska och oorganiska fotokatalysatorer, såväl som deras kombinationer, för att skapa material som effektivt kan initiera nedbrytningen av föroreningar när de utsätts för ljus. De syntetiserade fotokatalysatorerna kommer att fastläggas på biopolymerbärare, såsom hydrogeler, membran eller skum. Omfattningen av detta projekt inkluderar inte bara syntes och detaljerad karakterisering av material utan också utvärdering av deras effektivitet vid nedbrytning av långlivade föroreningar. Fokus kommer att ligga på föroreningar som är notoriskt svåra att avlägsna med konventionella vattenreningsmetoder, såsom läkemedel, per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och klorerade organiska föreningar..

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkluderar syntes och karakterisering (t.ex. röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi) av fotokatalysatorer och fotoaktiva hybridmaterial; testning av material för fotonedbrytning av organiska molekyler som PFAS, klorerade organiska föroreningar, läkemedel, etc. Utöver forskning, ingår även kommunikation av forskningsresultat genom publicering av vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Viss medverkan i undervisning kan också ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.


I arbetsuppgifterna ingår:

 • syntes av fotokatalysatorer och fotoaktiva hybridmaterial;
 • upprätta en korrelation mellan de strukturella och funktionella egenskaperna hos de designade materialen och deras syntetiska tillstånd;
 • studera den fotokatalytiska aktiviteten hos funktionella material mot organiska vattenföroreningar.

 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i Kemi eller Materialvetenskap, eller en närliggande disciplin som arbetsgivaren bedömer som likvärdig eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovan angivna ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Vi kräver mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Det är meriterande, dock inte ett krav, med viss erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

 • syntes av fotokatalysatorer
 • fotokatalytisk nedbrytning av organiska molekyler
 • modifiering av polymerer, ytmodifiering och syntes av hybridmaterial
 • materialkarakteriseringstekniker: FTIR, XPS, XRD, SEM etc
 • kromatografitekniker
 • fastfasextraktion av organiska och/eller oorganiska ämnen
 • vetenskapsvisualiseringsfärdigheter (OriginLab, 3D-rendering, etc)

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och du bör vara motiverad, proaktiv och självständigt kunna planera och driva projekt. Du bör också vara pedagogisk, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, samt kunna samarbeta och kommunicera ledigt med personer inom andra områden. Dokumenterad kunskap och erfarenhet av fotokatalysatorer drivna av synligt ljus och deras tillämpning för nedbrytning av organiska molekyler är starkt meriterande för anställningen. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är mycket värdefullt, inklusive god förmåga att skriva vetenskaplig och akademisk text.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal.  Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Asst. Prof. Tetyana Budnyak, tetyana.budnyak@geo.uu.se, Prof. Fritjof Fagerlund, fritjof.fagerlund@geo.uu.se or Prof. Ian Snowball, ian.snowball@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024, UFV-PA 2024/1545.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1545
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-05-24

Tillbaka till lediga jobb