Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Vill du arbeta med social robotik och stora språkmodeller i cybersäkerhetsapplikationer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Vid Vi3 avdelningen, har vi en unik kombination av expertis inom interaktion mellan människa och
maskin, datoriserad bildanalys och datautbildningsforskning.

På enheten människa-maskininteraktion studerar vi samspelet mellan människor och maskiner (t.ex. informationsteknologi, automation, robotar och intelligenta gränssnitt). Ur ett globalt perspektiv strävar vi efter att förbättra relationen mellan människor och teknik och främja positiv social förändring genom teknik.https://www.it.uu.se/

Projektbeskrivning
Projektet kommer att undersöka användningen av sociala robotar i cybersäkerhetsapplikationer.
Det övergripande målet är att undersöka sociala robotar som både ett potentiellt fordon för cybersäkerhetsattacker och en mekanism för att skydda användare från dem. Först kommer det att utforska effekten av stora språkmodeller (LLM)-drivna sociala robotar på användarens integritets- och säkerhetsrisker. För det andra kommer det att utveckla och utvärdera nya, användarcentrerade mekanismer som utnyttjar sociala robotar och dialog mellan människa och robot för att framgångsrikt leverera kommunikation om cybersäkerhetsrisker till mänskliga användare.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med sociala robotar och LLM i cybersäkerhetsscenarier. Kandidaten förväntas programmera robotar för att utveckla robotens kapacitet och genomföra empiriska interaktionsstudier mellan människa och robot för datainsamling och utvärdering.

Kandidaten kommer att gå med i Uppsala Social Robotics Lab
vid Vi3-avdelningen vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Vår vision är att utveckla beräkningsmässiga sociala förmågor som gör att robotar kan bete sig på ett socialt intelligent sätt i naturlig interaktion med människor. De naturliga testbäddarna för vår forskning är socialt assisterande scenarier där robotar inte bara ger fysiskt, utan också socialt stöd till människor, där robotteknologier har potential att ge fördelar för samhället vi lever i, till exempel inom applikationsområden som utbildning och hjälpmedelsteknik, genom att förbättra livet för barn och andra grupper som kräver specialiserat stöd och insatser. Labbet är
utrustat med en rad olika robotplattformar, inklusive Furhat, Pepper, NAO och Cozmo. 

Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i forskarskolan i cybersäkerhet vid institutionen för informationsteknologi. Forskarskolan tillhandahåller en miljö där studenter och forskare inom cybersäkerhet och relaterade områden arbetar tillsammans, genom gemensamma kurser och forskningsaktiviteter. Regelbundna seminarier planeras med presentationer från skolans deltagare och av inbjudna talare. Aktivt deltagande i forskarskolans verksamhet förväntas.

Doktoranden förväntas ägna sin tid till forskarutbildning främst. Övriga arbetsuppgifter kan innebära undervisning vid institutionen, inklusive viss administration, till högst 20%.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, människa-datorinteraktion, robotik eller relaterade områden som är relevanta för doktorandämnet, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörigheten uppfylls genom godkända prov om minst 90 högskolepoäng i ämnen som kan anses vara grundläggande för fortsatta studier i människa-datorinteraktion. Av dessa 90 högskolepoäng måste minst 30 vara från kurser på avancerad nivå.

Vi söker kandidater med

  • ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning och en förståelse och/eller intresse för interaktion mellan människa och robot och LLM,
  • god kommunikationsförmåga med tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig engelska,
  • utmärkta studieresultat,
  • personliga egenskaper, såsom en hög nivå av kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning, är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Förmåga i programmering (gärna Python) och dokumenterad förmåga att genomföra användarstudier värdesätts. Erfarenhet av stora språkmodeller och maskininlärning för interaktion mellan människa och robot värdesätts.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

1) ett personligt brev (högst 2 sidor) där du kort motiverar varför du söker denna tjänst, inklusive en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för denna tjänst;
2) en meritförteckning;
3) examensbevis och registerutdrag med betyg (översatt till engelska eller svenska);
4) examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument;
5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer) och (om möjligt) upp till två rekommendationsbrev.

Sökande som uppfyller minst ett av behörighetskraven uppmuntras starkt att ansöka. Alla sökande bör ange sitt tidigaste möjliga startdatum.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ginevra Castellano (telefon +46 704250200, mailadress ginevra.castellano@it.uu.se). 

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2024, UFV-PA 2024/1533.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1533
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb