Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella Material, Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Tidsbegränsad heltidsanställning på 1 år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här 

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning, samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet, samt utveckling och analys av funktionella porösa material.

Projektbeskrivning
Detta projekt syftar till att utveckla hållbara "urbana gruvtekniker" med målet att omvandla resursutvinning och användning. Genom att syntetisera nanokompositer från biopolymerer och porösa material, tillsammans med avancerade separationsmetoder är det huvudsakliga målet för projektet att effektivt och kostnadseffektivt extrahera ädelmetaller från sekundära källor. Dessa återvunna ädelmetaller kommer att fungera som heterogena katalysatorer, vilket möjliggör olika organiska transformationer och omvandling av vatten, syre och koldioxid till värdefulla produkter.

Arbetsuppgifter
Ansvarsområdena för denna position innefattar en bred uppsättning av uppgifter relaterade till materialsyntes, karaktärisering och tillämpningsstudier. Detta inkluderar modifiering av biopolymerer (t.ex. cellulosa, lignin, kitosan), syntes av porösa material (t.ex. porösa organiska polymerer, kovalenta organiska ramar) och komplexering av biopolymerer med porösa material till fristående membran, hydrogeler eller aerogeler. Arbetsuppgifterna inkluderar även utvärdering av adsorptionskapacitet och selektivitet hos material för olika metaller som vanligtvis finns i elektroniskt avfall, med målet att utveckla effektiva nanokompositer för återvinning av E-avfall. Dessutom innebär uppgifterna att genomföra experiment för att utvärdera de katalytiska prestandorna hos nanokompositer berikade med metaller i olika reaktioner.

Du arbetar självständigt i en labbmiljö i en stor multidisciplinär grupp av kemister och materialforskare.

Därutöver ingår även kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i nanoteknologi eller liknande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och flerårig forskningserfarenhet av:

  • utveckling av biopolymerer och porösa material
  • organisk kemi, organisk syntes och katalys
  • användning av relevanta analytiska metoder (gasadsorption, termisk analys, elektronmikroskopi, infrarödspektroskopi, XPS, ICP-OES med mera)

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes förmåga att publicera vetenskapliga arbete i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du är intresserad av detta projekt och varför du är lämplig för denna tjänst

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopia på doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) och kursbetyg

4) Publikationslista. Markera de mest relevanta publikationerna för tjänsten samt kommentera vad du bidragit med i just dessa publikationer.

4) Namn och kontaktuppgifter på minst två personer som har accepterad att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 1 år. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Docent Chao Xu, chao.xu@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2024, UFV-PA 2024/1359

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1359
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb