Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tidsbegränsad heltidsanställning två år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med valorisering av naturliga biopolymerer till avancerade material för grundvatten-, mark- och sedimentsanering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? I så fall är du välkommen att söka anställning som postdoktor med fokus på funktionella biopolymermaterial för att motverka föroreningar vid Uppsala universitet.

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här

Om avdelningen
Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning, samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet, samt utveckling och analys av funktionella porösa material.

Läs mer här

Projektbeskrivning
Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är ett nytt forskningsprogram från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. WISE syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska på nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser, inklusive att skapa bättre teknologier för framtida material för att bekämpa föroreningar och giftiga utsläpp. Läs mer om WISE här.

Projektet handlar om utvecklingen av nanostrukturerade material, med stort fokus på 3D-arkitekturer som skum och membran från en mängd olika biomassa-baserade polymerer. Dessa polymerer, hämtade från marin-, jordbruks- och livsmedelsbiomassa, representerar förnybara och miljövänliga råmaterial och är således i linje med principerna för grön kemi och hållbarhet. Kärnan i projektet är inte bara att syntetisera dessa innovativa material utan också att strategiskt modifiera dem genom att introducera funktionella grupper och ligander. Sådana modifieringar syftar till att förbättra materialens förmåga att selektivt adsorbera och avlägsna ett brett spektrum av organiska och oorganiska föroreningar från vatten, jord och sediment. Denna kombination av design av avancerade material med kemisk funktionalisering är ett lovande sätt att främja nuvarande vattensaneringsteknik.

Projektet utförs i nära samarbete med luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL) vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående forskningsmiljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång till kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom geovetenskap, materialvetenskap, och inom WISE-initiativet genom aktivt deltagande i workshops och konferenser anordnade av WISE och som medlem i WISE Forskarskola.

Institutionen för geovetenskaper, i synnerhet forskningsprogrammet LUVAL, har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser inklusive metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle. Verksamheten är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. För mer information om institutionen om geovetenskaper, läs här.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår syntes och karakterisering (t.ex. termisk analys, spektroskopi, kromatografi, elektronmikroskopi) av biopolymerbaserade material: funktionalisering av biopolymerbaserade material genom kemisk modifiering med funktionella grupper och/eller funktionella ligander; samt utvärdering av material för sorptionsrelaterade tillämpningar, PFAS-sorption och andra oorganiska och organiska vattenföroreningar.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara klar senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i polymerkemi, organisk kemi, materialkemi eller liknande, elle närliggande område.

Vi kräver också dokumenterad kunskap och erfarenhet av polymerbaserade material, såsom skum, hydrogeler, aerogeler, membran eller andra typer av porösa polymerer; polymermodifierings- och materialkarakteriseringstekniker (NMR, SEC, IR).

Vi kräver mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Läs mer om rollen som postdoktor, regler och riktlinjer hos Arbetsgivarverkets hemsida här.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande mederfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

Spektroskopi (DLS, XPS), termisk analys, elektronmikroskopi (SEM/TEM) samt analysmetoder för detektering av vattenföroreningar (HPLC, ICP, spektrofotometri); organisk syntes; ytmodifiering och kompositsyntes; fastfasextraktion av organiska och/eller oorganiska ämnen; vetenskapsvisualiseringsfärdigheter (OriginLab, 3D-rendering, etc)

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du ska vara självgående, ha förmåga att leda och driva projekt och kunna samarbeta med andra forskare. Det är viktigt att du är pedagogisk, strukturerad och att du kan arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Vi söker dig som är en kreativ person med fokus på att lösa problem med nya tekniker och metoder.

Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst
  • CV (max 2 sidor)
  • Kopia av doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) och kursbetyg
  • Kopior av 3 publikationer av särskild relevans
  • En kort beskrivning/sammanfattning (på maximalt 300 ord) av din doktorsavhandling
  • Om tillgängligt, en elektronisk version av din doktorsavhandling (eller webblänk)
  • Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) till två referenspersoner som har accepterat att vara referens för dig.

Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr.  Tetyana Budnyak, Tetyana.budnyak@angstrom.uu.se, Docent Jonas Lindh, Jonas.lindh@angstrom.uu.se, eller Prof. Maria Strömme, Maria.Stromme@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 Maj 2024, UFV-PA 2024/1273.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1273
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-27
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb