Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Vid Institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv.

Du kan läsa om institutionens forskning här: https://musik.uu.se/forskning/

Du kan läsa om institutionens undervisning här: https://musik.uu.se/utbildning/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och forskning inom musikvetenskap. Undervisningen omfattar kurser inom det breda fältet musikvetenskap, särskilt inom kandidat- och masterprogrammen samt distanskurser.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för anställningen att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet har viss betydelse och kan komma att tillmätas vikt.

I denna rekrytering beaktas främst den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV) Redovisning av vetenskapliga meriter Publikationsförteckning Redovisning av pedagogiska meriter Redovisning av övriga meriter Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas Betyg, intyg och andra relevanta handlingar Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2020/66).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt: Per-Henning Olsson, 018-4717887, per‑henning.olsson@musik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2024, UFV-PA 2024/1466.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1466
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb