Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Logopedprogrammet söker nu en universitetslektor på 50% för en tidsbegränsad anställning under ett år. Eventuellt kan behovet komma att sträcka sig upp till två år.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning, kursansvar, och administration. Viss del, max 10%, kan utgöras av forskning om så önskas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som innehar logopedexamen samt har avlagt doktorsexamen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och att kunna rätta skrivuppgifter på svenska.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande bör till exempel vara kreativ, initiativtagande och relationsskapande. Den sökande skall ha mycket god organisatorisk förmåga, kunna arbeta strukturerat med många samtida projekt, och att lösa problem.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Dessutom kommer förmåga att kunna undervisa på flera program- eller fristående kurser att beaktas och jämföras med det befintliga lärarlaget. Stor vikt kommer att läggas vid intresse och engagemang för undervisning liksom vid flexibilitet och samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet, så som förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Vidare är förmåga att knyta an forskning till undervisningen viktig.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen Tidsbegränsat 12 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nadina Laurent, studierektor nadina.laurent@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2024, UFV-PA.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1302
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-15
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb