Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik & Farmakodynamik • Farmakometri • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Biologiska läkemedel • Farmakoepidemiologi • Samhällsfarmaci
Mer information www.farmaci.uu.se

Arbetsuppgifter
Två doktorandtjänster inom forskningsområdet farmakometri med fokus på global hälsa utlyses vid Institutionen för farmaci.

I den första tjänsten ingår projekt som syftar till att förbättra behandling av hjärnhinneinflammation orsakad av infektion.

I den andra tjänsten ingår projekt som handlar om behandling av lung-tuberkulos, särskilt fokus på optimerad dosering för barn och biomarkörer som kan förutspå behandlingsresultat.

Båda projekten involverar datadriven farmakometrisk modellering och simuleringsteknik i kombination med systemfarmakologi och farmakokinetiska och farmakodynamiska data som samlats in i kliniska prövningar.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning, civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel (minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng) alternativt Masterutbildning inom farmaceutisk modellering, statistik och tillämpad matematik eller inom Läkemedelsutveckling, innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R and NONMEM). Vidare måste kandidaten ha språkkunskaper i engelska motsvarande nivå 6 eller högre.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakokinetik-farmakodynamik, farmakometri och global hälsa. Erfarenhet av farmakometriska program såsom NONMEM är väsentligt. Erfarenhet av forskning kring kliniska prövningar och global hälsa är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga då projektet involverar interaktion mellan olika forskargrupper samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer Mål och regelsamling. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla

  • (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven nämnda ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri, global hälsa
  • (ii) kandidatens CV
  • (iii) kopior av examensbevis och betyg
  • (iv) två rekommendationsbrev (där minst ett helst kommer från en handledare för examensarbetet)
  • (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Elin Svensson, elin.svensson@farmaci.uu.se eller universitetslektor Thomas Dorlo, thomas.dorlo@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2024, UFV-PA 2024/1225.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1225
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-18
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb