Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Vid institutionen för psykologi utbildas ca 700 heltidsstudenter varje år. Här finns flera framgångsrika forskargrupper som bedriver forskning inom varierande områden i ämnet psykologi. Anställningen som postdoktor är knuten till institutionens barn- och babylab och omfattar 100% under 24 månader med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Arbetsuppgifter
Testa små barn och spädbarn med olika metoder (ögonrörelsemätningar, beteendeobservation/tester, intervjuer) inom pågående forskningsprojekt kring digitalisering och AI. Datakodning, analys och inmatning av data, så väl som skrivande av vetenskapliga artiklar på de ämnen som studierna avhandlar är centrala arbetsuppgifter. Undervisning (max 20 % av heltid) kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i psykologi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i psykologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av testning av barn inom ramen för forskning eller liknande arbete är mycket meriterande. Grundläggande kommunikationsfärdigheter i svenska (skriftligt som muntligt). I övrigt är det viktigt att personen har hög social kompetens då delar av studien innebär intervjuer och samtal med föräldrar. Att kunna arbeta effektivt och självständigt är nödvändigt, samt att den sökande har goda IT färdigheter. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper varför intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av de metoder som används i studien (ögonrörelsemätningar, beteendeobservationer, intervjuer), barns matematiska/logiska förmågor, erfarenhet av kvantitativ databehandling, IT färdigheter utöver grundläggande färdigheter (t ex programmering i R eller MATLAB).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i minst två och högst tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde juni 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gustaf Gredebäck: gustaf.gredeback@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2024, UFV-PA 2024/1493.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1493
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb