Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Vill du arbeta med kraftfulla nya enmolekylavbildningsmetoder för att avslöja grundläggande principer för genomorganisation, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Deindl-gruppen erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö där du kommer att arbeta nära experter inom biofysik, biokemi, struktur och molekylärbiologi. Den gemensamma uppgiften är att undersöka de molekylära mekanismerna för proteinmaskiner i regleringen av genuttryck med hjälp av ett mycket tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar avancerad fluorescensavbildning av enskilda molekyler med en rad biofysiska, strukturella och biokemiska tekniker. För mer information om forskningen i Deindl-gruppen besöker http://deindl-lab.com.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för ett ERC Advanced Grant kommer doktoranden att undersöka aktivitet och funktion hos sjukdomsrelaterade genominteragerande proteinkomplex. Ett starkt fokus kommer att ligga på att utveckla och tillämpa nya FRET-baserade avbildningsmetoder för enskilda molekyler för att registrera realtidsdynamiken genom vilken dessa proteinkomplex manipulerar sina nukleinsyrasubstrat. Dessutom kommer doktoranden att utnyttja ett kraftfullt och ännu opublicerat tillvägagångssätt, som kombinerar fluorescensmikroskopi med nästa generations sekvensering för att möjliggöra mycket multiplexerade observationer av komplex dynamik på enmolekylsnivå. För att avslöja grundläggande principer för genomorganisation kommer studenten att omfattande profilera hur dynamiken hos genombehandlande proteinkomplex beror på sekvensen av de nukleinsyror de interagerar med. Dessutom kommer en rad biokemiska och biofysikaliska metoder att användas för att ytterligare karakterisera dessa processer.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, biofysik, biokemi eller liknande, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en mycket motiverad kandidat med en masterexamen eller motsvarande kunskaper i fysik, biofysik, biokemi eller liknande. Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning, eftersom tjänsten är placerad i en internationell miljö. Vi värdesätter personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, en självgående personlighet och ett stort intresse för grundforskning och för att ta itu med grundläggande biologiska frågor med kvantitativa metoder.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet och stort intresse för programmering och dataanalys (t.ex. med MatLab och Python) är meriterande. Dessutom kommer tidigare erfarenhet av biofysik för enskilda molekyler att betraktas som fördelaktig.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Deindl, +46 (0) 70 840 0496, sebastian.deindl@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2024, UFV-PA 2024/1166.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1166
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-17

Tillbaka till lediga jobb