Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Doktorand i tillämpad kärnfysik

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är en av de största, med nästan 400 anställda, inklusive cirka 125 doktorander. Känd för att bedriva världsledande forskning och utbildning inom både teoretisk och experimentell fysik samarbetar institutionen omfattande med omvärlden. Forskningen omfattar 10 avdelningar och behandlar ämnen som sträcker sig från kosmos komplexitet till pressande globala frågor som energiförsörjning och klimatförändringar.  

Uppsala universitet är engagerat i hållbar personalpolitik och erbjuder säkra och gynnsamma arbetsförhållanden. Med en anställning på fyra år får du en konkurrenskraftig lön och sociala förmåner inom ramen för den stödjande strukturen i det svenska samhället.  

Den samarbetsinriktade arbetsmiljön ger anställda möjlighet att utforska innovativa idéer samtidigt som de behåller en viss grad av autonomi. I vår platta organisationsstruktur kommer du att samarbeta nära med gruppen och dess ledare. Den informella karaktären hos det svenska universitetssystemet möjliggör öppen kommunikation och samarbete. Din professionella och personliga utveckling är en prioritet. Vid avslutningen av ditt doktorandprojekt kommer du att ha genomfört relevanta kurser och blivit en självständig forskare redo att ta itu med nya utmaningar. Handledning från huvud- och medhandledare, var och en med sina specialområden, tillsammans med samarbete med industriföretag som Westinghouse, säkerställer en mångsidig tjänst.  

Om du är redo att ansluta dig till oss och vår forskning och tillväxt inom kärnfysiken, ansök nu och bli en värdefull medlem i vårt forskarteam vid Uppsala universitet! 

Arbetsuppgifter
Som en del av avdelningen för tillämpad kärnfysik kommer du att vara en integrerad medlem i en forskargrupp som fokuserar på kärndata, osäkerhetskvantifiering och osäkerhetspropagering. I samarbete med andra och i självständigt arbete uppmuntras du att utforska nya idéer, med regelbundna möten för kunskapsdelning. Gruppen växer och upprätthåller starka internationella samarbeten med organisationer som IAEA, PSI och EuroFusion. 

Vår forskargrupp har en gedigen erfarenhet inom osäkerhetskvantifiering av kärndata och använder tekniker som Total Monte Carlo-metoden. Pågående projekt involverar utveckling och tillämpning av alternativa, snabbare tekniker för osäkerhetspropagering.  

Detta doktorandprojekt är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Westinghouse. Det primära målet med detta projekt är att utveckla en ny metodik för kriticitetssäkerhetsanalys under hela driftsfasen för kärnbränslecykeln. Detta initiativ syftar till att stärka säkerheten och tillförlitligheten för kärnkraftsgenerering i Sverige genom att systematiskt undersöka osäkerheterna relaterade till kriticitetssäkerhet. Denna utveckling är också kopplad till en övergång från en konservativ metodik till en metodik med bästa uppskattningar plus osäkerhet (BEPU). 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, matematik, tekniska beräkningar, eller kärnteknisk ingenjör, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • genomgå en säkerhetskontroll för att få tillträde till anläggningar där delar av arbetet ska utföras. 

Önskvärt/meriterande i övrigt

Det är också önskvärt att uppfylla ett eller flera av följande kriterier: 

 • Du är bekant med kärndata, såsom differentiella tvärsnitt.
 • Du kan bygga en modell och simulera partikeltransport i en befintlig transportkod, såsom OpenMC, MCNP, GEANT, eller liknande.
 • Du är bekant med bränslecykeln för lättvattenreaktorer.
 • Du har en stark kompetens inom både matematik och statistik.
 • Du har erfarenhet av ett högnivåprogramspråk, såsom Python, MATLAB, eller R.
 • Du har problemlösningsanalytiska färdigheter samt numeriska analytiska färdigheter. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Andersson Sundén, erik.andersson-sunden@physics.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024, UFV-PA 2024/1159.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1159
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-24

Tillbaka till lediga jobb