Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik


vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet.

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civil/ högskoleingenjörs- och masterutbildningar.  Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus. Läs mer om oss här.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material, vilka exempelvis kan användas till tunna filmer för smarta fönster, för att utveckla gassensorer, fotokatalytiska beläggningar och spinntronik, eller för biomagnetiska tillämpningar och nya magnetiska material för grön energiteknologi

Läs mer om avdelningen för fasta tillståndets fysik här

Projektbeskrivning
Permanenta magneter är nyckelelement i många av dagens teknologier för energiomvandling. De mest kraftfulla permanentmagneterna baseras på sällsynta jordartsmetaller, vilka klassas som både sällsynta och strategiska, vilket innebär både brist och högt pris. I detta projekt utvecklar vi hållbara magneter med hjälp av nya syntesmetoder och fastställer deras användbarhet genom detaljerade magnetiska mätningar. Syntesen innefattar nanokompositer och metallegeringar fria från, eller med mycket litet innehåll av, sällsynta jordartsmetaller. Ett mål för projektet är att experimentellt realisera nya legeringar och föreningar som från beräkningar förutsägs ha hög prestanda som permanentmagneter.

Sverige har del av Europas största malmförekomster av sällsynta jordartsmetaller med potential för gruvbrytning. I detta projekt ingår att magnetiskt karakterisera prover funna vid geologiska undersökningar för att urskilja naturliga malmsammansättningar som skulle kunna användas för syntes av nya sällsynta jordartsmetallmagneter och därigenom förbigå eller minska antalet steg för separation av de användbara kemiska elementen.

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för fasta tillståndets fysik vid institutionen för materialvetenskap och avdelningen för oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström, samt institutionen för geovetenskaper, samtliga vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala Universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Läs mer om forskarutbildningen här

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar utveckling av hållbara metoder för materialbearbetning i kombination med syntes av material för hållbara magneter som är fria från eller har ett mycket litet innehåll av sällsynta jordartsmetaller.

Arbetet innebär även att

 • medverka vid strukturell karakterisering av de syntetiserade materialen med hjälp av moderna spridningsmetoder (röntgen/neutron),
 • genomföra detaljerad magnetisk karakterisering av materialen med avancerade magnetometrar,
 • använda och handhava avancerad experimentell utrustning, både för syntes och för karakterisering och i vissa fall utveckling av experimentell metod och dataanalys anpassad för projektet.
 • Även förmedling av uppnådd kunskap genom vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter ingår i arbetsuppgifterna.

 

Kvalifikationskrav
Masterexamen i materialkemi, materialvetenskap, fysik, eller motsvarande examen i angränsande ämnesområde.

Erfarenhet av diffraktionsmetoder (röntgen/neutron) är ett krav.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (1993:100) 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är:

 • Fullgjorda kurser i fasta tillståndets fysik och kvantmekanik 
 • Erfarenhet av allmän materialkarakterisering
 • Erfarenhet av fysikalisk metallurgi
 • Praktisk erfarenhet av magnetisk karakterisering och kunskap om syntes- och analysmetoder
 • Kunskap om magnetism, erfarenhet av kemiska syntestekniker, strukturell karakterisering och magnetiska egenskapsmätningar
 • Kunskap om programmering i Python samt erfarenhet av att använda LaTeX
 • Provpreparering med ljusbågssmältning kommer att användas i projektet och erfarenhet av den metoden är därmed meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete där du visar på god handlingskraft och initiativförmåga. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra i team. Du har även en god förmåga att författa akademisk text.

Vi söker dig som uppskattar att verka i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö där din erfarenhet och kompetens stärker pågående forskning vid institutionerna bidrar till verksamheternas framtida utveckling. Vi söker dig som är intresserad av detta tvärvetenskapliga forskningsfält, som inkluderar såväl materialvetenskap som kemi och fysik liksom hållbar utveckling.

Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna anställning.
2) CV (max 2 sidor).
3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.
5) Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Tapati Sarkar, tapati.sarkar@angstrom.uu.se, +46 18 471 3359 eller Professor Martin Sahlberg, martin.sahlberg@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2024, UFV-PA 2024/1093

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1093
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-12
Sista ansökningsdag 2024-05-27
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb