Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för Röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. På denna avdelning finns forskningsprogrammet energimaterialens fysik som har särskilt fokus på att utveckla material och dess ytor och gränsskikt för olika energitillämpningar, vilket är av intresse för ett hållbart samhälle. Vi är en mångfaldig och sammanhållen forskargrupp som delar det allmänna målet att utforska, kontrollera och utveckla mekanismer i komplexa materialsystem, såsom solceller, batterier, katalys- och bränsleceller.

Arbetsuppgifter
Utvecklingen av perovskitsolceller är ett väldigt aktivt forskningsområde som kan få stort inflytande på samhället. Innan kommersialisering behöver dessa solceller vara både effektiva och stabila. För detta är det viktigt att förstå gränsskikten mellan perovskit och kontaktmaterial på en atomär nivå. För att uppnå detta mål kommer kontrollerade modellsystem, bestående av rena ytor av perovskit enkristaller och deras växelverkan med kontaktmaterial, undersökas med hjälp av synkrotronbaserad fotoelektronspektroskopi i projektet. Stabiliteten av gränsytor kommer också undersökas under belysning och atmosfäriska förhållanden med syftet att identifiera processer som kan orsaka ostabiliteten i solcellerna. Projektet kommer innebära tillverkning av perovskitenkristaller både med kända och nya strukturer. Rena ytor av kristallerna kommer att prepares i ultrahögvakuum och karakteriseras med röntgenbaserad fotoelektronspektroskopi. Det sistnämnda kommer genomföras under stråltider vid synkrotroner (till exempel Max IV i Lund och Bessy II i Berlin). Efter det kommer gränsskikt mellan kristallerna och selektiva kontaktmaterial undersökas med samma metoder. Utöver det finns det också möjligt att undersöka materialen och använda metoderna för andra tillämpningar inom hållbarhetsforskning och för samarbeten med industri. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik eller kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet med tillverkning av perovskitenkristaller och perovskitsolceller och deras karakterisering är ett krav likaså erfarenhet med synkrotron-baserad fotoelektron spektroskopi och förmåga att analysera data från dessa experiment.

Du ska kunna driva ditt arbete framåt självständigt samt kunna samarbeta med andra och ha ett professionellt förhållningssätt. Goda kommunikationsfärdigheter på både muntligt och skriftligt engelska är ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ute Cappel, ute.cappel@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2024, UFV-PA 2024/1086.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1086
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-02
Sista ansökningsdag 2024-04-17

Tillbaka till lediga jobb