Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida.

En postdoktortjänst finns tillgänglig på matematiska institutionen, för att arbeta med Doktor Anna Sakovich inom områdena geometrisk analys och matematisk relativitetsteori. Anställningen finansieras via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ”Postdoktorprogram för rekrytering av utländska matematikforskare till Sverige”, en del av Matematikprogrammet.

Arbetsuppgifter
En postdoktor skall främst ägna sig åt forskning. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på matematikkurser.

Forskningen syftar till att studera olika problem inom matematisk relativitetsteori samt att utveckla geometriska och analytiska metoder för studiet av sådana problem. Av speciellt intresse är problem som rör sig om att få en nedre begränsning för massan av rumtider med speciella asymptotiker med hjälp av metoder från variationskalkyl, geometrisk måtteori samt geometriska PDE.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik. Examenskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kunskap i svenska är inget krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda kunskaper i geometrisk analys är meriterande, samt tidigare goda forskningsresultat inom geometrisk analys och/eller matematisk relativitetsteori.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sakovich, anna.sakovich@math.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2024, UFV-PA 2024/1075.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1075
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb