Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Avdelningen för mikrosystemteknik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid MST har lång erfarenhet av materialvetenskap, mekanik och tillverkning av mikrosystem, där vi tar fram sensorer, aktuatorer och mikrofluidik. Forskargrupper är specialiserade på mjuka och töjbara mikrosystem, högtrycksmikrofluidik, additiv tillverkning, rymdteknik och gassensorer. Tillämpningarna finns särskilt inom miljöanalys, medicinsk teknik, robotik och krävande miljöer.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utveckla mekaniska system att ha på kroppen för att samla in och trycksätta luft genom gång eller andra naturliga kroppsrörelser, samt att därefter nytta den trycksatta luften för att driva komponenter för återkoppling med kinestetisk haptik. Mer specifikt handlar projektet om lätta och energieffektiva bärbara textila robotar för beröring och särskilt för återkoppling med kinestetisk haptik, där krafter uppemot 100 N kan behövas.

Projektet är en del av SSF-projektet Touch, som handlar om hur beröring mellan människa och maskin kommuniceras via internet. Fokus kommer att ligga på energiskördare, med utgångspunkt i resultaten som finns i ”A wearable textile-based pneumatic energy harvesting system for assistive robotics” (Shveda et al., Sci. Adv. 8, eabo2418, 2022).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar att utveckla ett mekaniskt system som kan trycksätta tryckkärl upp mot 10 bar. En första del av projektet handlar om att ta fram mekaniska energiskördare och olika tekniker för att öka trycket i den sparade tryckluften. Nästa steg i projektet är att utnyttja den trycksatta luften för att driva olika system för återkoppling med kinestetisk haptik.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, master- och projektstudenter samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  

För denna anställning krävs en doktorsexamen i maskinteknik, mekanik, robotik, eller närliggande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet av mekanisk konstruktion och tillverkning med CNC-maskiner. Vi kräver utmärkt analytisk förmåga samt skicklighet med praktiskt handhavande av experimentella utrustningar.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska, samt mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Vi kräver även förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning och inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är mycket meriterande att ha kunskap och forskningserfarenhet av pneumatik eller hydraulik. Det är meriterande att ha dokumenterad kunskap inom tillverkningsteknik.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes dokumenterade erfarenhet av att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

  1. Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst.
  2. CV (max. 2 sidor)
  3. Lista på relevanta publikationer
  4. En kopia av din doktorsexamen
  5. Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Vi kommer under ansökningstiden löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Professor Klas Hjort, klas.hjort@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2024, UFV-PA 2024/1007.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1007
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-04-17

Tillbaka till lediga jobb