Uppsala University, Dept of Medical Biochemistry and Microbiology (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Projektbeskrivning 

Jenny Hallgren Martinssons forskargrupp önskar rekrytera en kandidat med stort intresse för forskning och som vill doktorera inom experimentell immunologi i ett projekt som fokuserar på mastcellers betydelse för utvecklingen av sjukdomar i lungan. Vi önskar en mycket motiverad kandidat med förmåga att bedriva forskning inom parallella projekt som involverar både in vivo-modeller och analys av kliniska patientprover. Vidare behöver kandidaten ha förmåga att bedriva forskningen självständigt och i samarbete med andra. Doktorandprojektet syftar till att öka förståelse kring hur mastceller från ett utvecklingsperspektiv bidrar till och kontrollerar lungsjukdomar som tar sin början i luftvägarnas epitellager såsom astma och lungcancer. De metoder som kommer att användas inkluderar (men är inte begränsade till) in vivo-modeller, flödescytometri, fluorencemikroskopi, inklusive multiplexa immunofluoresensstudier av vävnadsmatriser.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • Avlagt examen på avancerad nivå inom immunologi, biomedicin, mikrobiologi eller liknande område, eller
 • Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller på något annat sätt uppnått motsvarande kunskaper
 • Dokumenterad erfarenhet av immunologiska tekniker såsom flödescytometri och fluorescensmikroskopi
 • Mycket goda kunskaper i talad och skriftlig engelska
 • Förmåga att självständigt initiera, utföra och slutföra forskningsprojekt
 • Kreativitet, flexibilitet, analysförmåga och förmåga att arbeta i grupp

Önskvärt/meriterande i övrigt 

 • Praktisk erfarenhet från att arbete med in vivo-studier och innehavare av FELASA-intyg eller motsvarande.

Urvalet baseras på följande kriterier

Fullgörande av ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, lämplighet av kurserna för forskningsprogrammet, tidigare erfarenhet av arbete och forskning inom det bredare området som relaterar till det ovan beskrivna projektet. En integrerad bedömning av sökanden genereras för att anställa den bästa möjliga kandidaten som kan lyckas med doktorandstudier och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet. Vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, inklusive analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

För ytterligare information, kontakta Jenny Hallgren Martinsson, jenny.hallgren@imbim.uu.se

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2024, UFV-PA 2024/948.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/948
Kontakt
 • Universitetslektor Jenny Hallgren Martinsson, jenny.hallgren@imbim.uu.se
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-19
Sista ansökningsdag 2024-04-03

Tillbaka till lediga jobb